Afgelopen zaterdag werd in Zwolle de Moderne Devotie gevierd. Deze 15e eeuws vroomheidsbeweging, met nadruk op zowel persoonlijke geloofsbeleving als gemeenschapsvorming, blijkt ook in de 21e eeuwse samenleving een bron van inspiratie te zijn.

Er waren veel sprekers in Zwolle (las ik in de informatiefolder, want ik heb de dag zelf niet bezocht). Vandaag las ik een verslag wat een van de sprekers, bisschop Eijk, had gezegd. Zijn boodschap sprak me zeer aan. Het Friesch Dagblad berichtte er onder meer dit over in een artikel onder de kop Eijk: zet in op spirituele oecumene:

Als het met de oecumene in ons land niet volgens de officiële wegen gaat, dan moet het maar via een andere route. Kardinaal Wim Eijk vindt dat eenheid tussen christenen het beste kan via de ,,spirituele oecumene’’. ,,Dat is een van de grote uitdagingen van deze tijd.’’

Eijk refereerde aan de sterke oecumenische beweging die er in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was. ,,Toen werd zelfs al gesproken van een éénwording van kerken.” Nu dat niet is gebeurd, moeten kerken werken aan ,,nieuwe en realistische wegen’’ in de oecumene. De kardinaal denkt aan het vinden van elkaar in het gezamenlijke dagelijkse gebed en andere waarden van de Moderne Devotie.

De Moderne Devotie is een spirituele beweging die opkwam aan het eind van de veertiende eeuw. Aanleiding waren ontevredenheid over misstanden in de kerk, en een gebrek aan persoonlijke geloofsbeleving. Navolging van Christus, een persoonlijke geloofsbeleving en leven in gemeenschap vormen kernwaarden van de Moderne Devotie.

Het lijkt me meer dan de moeite waard om de boodschap van Eijk ter harte te nemen. Niet de oecumene van de leer, niet de oecumene van het hart, maar de oecumene van de spiritualiteit heeft de toekomst!

Daar komt dan nog wel een wens bij. Of eigenlijk moet er nog een voorvraag worden gesteld. Zijn lokale kerken in staat om op de vraag naar spiritualiteit te komen met een bijpassend aanbod? Is de kerk wel een vindplaats van spiritualiteit? En zo nee, hoe kunnen kerken dan vindplaatsen van spiritualiteit worden, plaatsen waar christenen worden geholpen om hun spiritualiteit te ontdekken en uit te leven?

Lees ook:

De kerk moet een vindplaats worden van spiritualiteit
Gezocht: duurzame spiritualiteit