Deze maand verscheen de Nederlandse vertaling van het indrukwekkende boek van Dallas Willard (‘The Divine Conspiracy. Rediscovering Our Hidden Life In God’): Gods geheime plan. De herontdekking van een leven met Jezus. Een schitterend boek. Ik heb er al eerder aandacht aan besteed (onder meer hier en hier en hier).

Alleen al om het hoofdstuk ‘A Curriculum in Christlikeness’ zou je dit boek moeten aanschaffen en bestuderen! Uit dat hoofdstuk wil ik nu graag wat naar voren halen.

In de Nederlandse vertaling heeft het hoofdstuk als titel: ‘Worden als Jezus: een leerweg’. Lees maar mee (blz. 364):

Probeer je eens voor te stellen dat er in de nieuwsbrief of het informatiekrantje van je kerk een aankondiging zou staan voor een cursus van zes weken over hoe je oprecht iemand kunt zegenen die op je spuwt. Deze primitieve vorm van ontering komt nog steeds voor, en vaker dan je denkt.

Of stel je voor dat de aangekondigde cursus zou gaan over leven zonder toe te geven aan je lust of hebzucht. Of over stoppen met het veroordelen van de mensen om je heen. Of over vrij worden van boosheid en alles wat daarmee samenhangt.

Het punt dat Willard wil maken is dat dergelijke cursussen of onderwijsprogramma’s niet worden aangeboden in de meeste kerken. Wel veel discipelschapstrainingen, en Willard ontkent de waarde daarvan ook niet, maar hij stelt (blz. 366):

Het punt is echter dat de nadruk maar al te vaak wordt gelegd op een bepaalde gedragsverandering. Dat is nuttig, maar niet genoeg voor het menselijke leven. De wortel van het menselijke probleem wordt niet geraakt. Die wortel is de aard van het innerlijke leven (’the character of the inner life’), waarop Jezus de nadruk legt bij zijn oproep om een leerling te worden in het koninkrijk.

Willard legt trouwens een sterke nadruk op het karakter van Christus. Sprekend over de betekenis van de geestelijke discipline van de stilte schrijft hij (413):

Stilte is een natuurlijk onderdeel van afzondering en vormt een
noodzakelijke aanvulling daarop. Want het meeste geluid is menselijk
contact. Stilte betekent vluchten voor lawaai en geluid dat niet hoort
bij de milde geluiden van de natuur. Maar het betekent ook dat we
niet praten en het effect van niet praten op onze ziel is anders dan het
effect van gewone rust. De beide dimensies van stilte zijn van cruciaal
belang voor het verbreken van oude gewoonten en de vorming van het
karakter van Christus in ons.

Voor een gezonde visie op karaktervorming en spirituele groei is de ‘gouden driehoek’ die Willard introduceert van groot belang. Hier legt hij een prachtige verbinding tussen het werk van de heilige Geest, het alledaagse leven met zijn vele ‘beproevingen’ en de spirituele disciplines die beoefend moeten worden. Dat levert een mooi plaatje op dat een prachtig uitgangspunt biedt voor de doordenking van de vraag op welke wijze karaktervorming kan worden geïntegreerd in het leven van de lokale geloofsgemeenschap:

Lezend in de Nederlandse vertaling merk ik wel dat ik gehecht ben geraakt aan het oorspronkelijke Engels, omdat daarin wellicht ook wat preciezer geformuleerd wordt waar het om draait. De formuleringen in de ‘gouden driehoek’ luiden in het Engels:

  • The Action of the Holy Spirit (de activiteit van de heilige Geest)
  • Centered in the Mind of Christ (gecentreerd in gezindheid van Christus)
  • Ordinary Events of Life: ‘Temptations’ (de alledaagse gebeurtenissen in het gewone leven: ‘beproevingen’)
  • Planned Discipline to Put on a New Heart (bewust geplande discipline met het oog op het aantrekken van de nieuwe mens)