Ik ben opnieuw bezig met het hoofdstuk over pastoraat uit het boek van Steve Timmis en Tim Chester: ‘Midden in het leven. De kerk als levende gemeenschap’. En opnieuw vind ik het een geweldig hoofdstuk. Waarom?

In de eerste plaats: het hoofdstuk maakt duidelijk hoe wezenlijk het pastoraat is voor een geloofsgemeenschap die missionair wil zijn. Pastoraat wordt nogal eens als iets binnenkerkelijks gedefinieerd of ervaren. Ook lijkt pastoraat vooral toebedeeld te zijn aan ambtsdragers en kerkelijk werkers. Nu verrichten deze vrouwen en mannen (hopelijk) uitstekend werk op dit gebied, maar de essentie van een pastorale geloofsgemeenschap is dat er geen top-down pastoraat plaats vindt, maar 360-graden pastoraat: door iedereen om je heen en niet alleen op zondag of in een afgesproken setting (bijbelstudie of pastoraal bezoek).

In de tweede plaats: het hoofdstuk geeft een prachtige beschrijving van ‘Alledaagse pastorale zorg’. Er worden vijf principes toegelicht:

  1. We verlenen elkaar pastorale zorg in het leven van alledag (tijdens de afwas, als we een wandeling maken, onder een maaltijd etc.)
  2. We verlenen elkaar pastorale zorg in onze gemeenschap (want verandering is een gemeenschapsproject)
  3. We verlenen elkaar ons leven lang pastorale zorg (verandering duurt een leven lang omdat de zonde diep verankerd is)
  4. We verlenen elkaar pastorale zorg in barmhartigheid (Jezus zegt: ‘Oordeel niet…’ – ‘Als je mensen het gevoel geeft dat ze zijn veroordeeld, is er iets grondig mis gegaan met je pastorale zorg’)
  5. We verlenen elkaar pastorale zorg met het goede nieuws (we moeten het evangelie niet verwarren met: positief denken, goed advies, de verkondiging van de wet; in mijn eigen vertaling: elk pastorale gesprek moet een goed-nieuws gesprek zijn!)

In de derde plaats: het hoofdstuk reikt de vier G’s van het goede nieuws aan die heel direct helpen om wat er aan de hand is in het leven van je gesprekpartner (én in je eigen leven) te verbinden met het evangelie:

  1. God is groot – dus we hoeven niet ‘in control’ te zijn
  2. God is glorierijk – dus we hoeven niet bang te zijn voor anderen
  3. God is goed – dus we hoeven ons geluk nergens anders te zoeken
  4. God is genadig – dus we hoeven onszelf niet te bewijzen

Lezen dus dit hoofdstuk en de rest van het boek! En als je er meer over wilt horen, bezoek dan de studiedag over ‘Midden in het leven’ op zaterdag 22 september.