achtMike Breen reikt in zijn boek ‘Een cultuur van discipelschap’ acht aandachtsgebieden aan die belangrijk zijn voor christenen die willen groeien in discipelschap. Deze aandachtsgebieden maakt hij toegankelijk en gemakkelijk om te onthouden door deze acht vormen te gebruiken: de cirkel, de halve cirkel, de driehoek, het vierkant, de vijfhoek (pentagon), de zeshoek (hexagon), de zevenhoek (heptagon) en de achthoek (octagon).

Breens bewering dat hij met deze vormen aansluit bij een beeldcultuur is wat minder geloofwaardig, omdat de acht vormen niet veel meer bieden dan een ezelsbruggetje om de verschillende aspecten van elk aandachtsveld te onthouden. Maar op die manier zijn de vormen  zeker functioneel.

Dit zijn de acht aandachtsgebieden:

 1. De cirkel helpt ons om belangrijke momenten (kairos-momenten) in ons leven te identificeren en ze aan te grijpen om een leerproces (leer-cirkel) door te lopen waardoor we dichter bij Gods wil voor ons leven komen.
 2. De halve cirkel helpt ons om het levensritme (rusten en werken) te herontdekken dat God als Schepper voor ons bedoeld heeft.
 3. De driehoek helpt ons om een balans te leren vinden tussen de drie centrale relaties in ons leven, namelijk: boven (God), binnen (mede-discipelen) en buiten (mensen die Christus nog niet kennen).
 4. Het vierkant helpt ons om zicht te krijgen op de verschillende fases in het discipelschapsproces en de corresponderend leiderschapsstijlen.
 5. De vijfhoek helpt ons om te ontdekken op welke manier we het best kunnen bijdragen aan de opbouw van het lichaam van Christus (als apostel, profeet, evangelist, herder of leraar).
 6. De zeshoek helpt ons om te leren bidden volgens het model (Onze Vader) dat Jezus ons gegeven heeft.
 7. De zevenhoek helpt ons om de essentiële aspecten van echt léven in beeld te krijgen om te zien hoe die in ons eigen leven (of in de kerk) functioneren.
 8. De achthoek helpt ten slotte om de ‘vredelievende persoon’ in beeld te krijgen op wie we ons mogen richten als het gaat om het delen van het evangelie.

Het is niet zo eenvoudig om te ontdekken waarom nu deze acht gebieden gekozen zijn. In elke geval wordt er een herkenbare en werkbare taal aangereikt die het mogelijk maakt om doelgericht te communiceren over en aan het werk te zijn met discipelschap. Als ik ze in eigen woorden even vertaal dan gaat het erom dat christenen die willen groeien in het leerling van Jezus zijn doelgericht aandacht geven aan deze vragen:

 1. Wat zijn de kairos-momenten en mijn leven en wat is dan mijn antwoord op deze twee vragen: ‘Wat zegt God tegen mij? Wat ga ik daarmee doen?’
 2. Op welke manier vind ik een gezonde, bijbelse balans tussen werken en rusten in mijn leven?
 3. Hoe vind ik een vruchtbare balans tussen de drie centrale relaties in mijn leven, namelijk mijn relatie met God, met mede-discipelen en met mensen die Christus nog niet kennen?
 4. In welke fase van het discipelschaps-leerproces bevind ik mij? En aan welk type leiderschap heb ik op dit moment behoefte?
 5. Wat is mijn specifieke gave c.q. bijdrage aan de opbouw van het lichaam van Christus (apostel, profeet, evangelist, herder of leraar)?
 6. Hoe kan ik (aan de hand van het Onze Vader) groeien in een leven van gebed?
 7. Hoe sta ik ervoor als het gaat om mijn geestelijke gezondheid?
 8. Wie zijn in mijn leven de ‘vredelievende personen’ en hoe kan ik hen het beste bereiken?