Lezend in het boek van Mike Breen ‘Een cultuur van discipelschap’ kom ik ook een krachtig pleidooi tegen om uitnodiging (invitation) en uitdaging (challenge) in balans te brengen. Een belangrijk pleidooi!

(Ik zou onder dat pleidooi overigens graag een onderscheid willen leggen dat Dallas Willard in zijn boek ‘Gods geheime plan’ aanreikt. Hij spreekt graag over de overvloed (abundance) en de gehoorzaamheid (obedience) van het koninkrijk. Deze twee kunnen niet zonder elkaar. Het is precies de overvloed die door de Geest gebruikt wordt om Gods kinderen te leiden in gehoorzaamheid. De uitnodiging van Breen moet denk ik nader worden ingevuld door de overvloed van Dallas Willard, en Breens uitdaging heeft de verdieping van Willards gehoorzaamheid nodig.)

Nu biedt het boek ‘Een cultuur van discipelschap’ een mooie matrix die in beeld brengt hoe een bepaalde combinatie van veel/weinig uitnodiging en veel/weinig uitdaging uitwerkt in de kerkelijke praktijk. In die matrix kom ik echter wel een wat irriterende uitdrukking tegen die een belangrijke doelgroep van dit boek (predikanten) niet echt uitnodigt om in zee te gaan met een passie voor een cultuur van discipelschap. Volgens de matrix zijn zij er namelijk schuldig aan als er in een kerk een knusse, uitnodigende en veilige cultuur ontstaat doordat zijn veel uitnodiging en weinig uitdaging bieden. Kijk maar naar de matrix:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is leergemeenschap-culturen-1024x378.jpg

Intussen raakt dit een thematiek die natuurlijk niet van elke realiteit gespeend is. Het is voor een predikant makkelijk om in de modus van de uitnodiging te preken, want dat vinden de meeste hoorders buitengewoon prettig. Zodra de preek uitdagend wordt, zal er ook commentaar gaan klinken vanuit de kerkbanken: ‘We moeten weer van alles!’ Die gevoelsmatige reactie kan terecht zijn als de prediker zich in het Stress kwadrant vindt. Maar de reactie kan ook een gevolg zijn van de onwil of gemakzucht die schuil gaat achter een verlangen om alles maar bij het oude te houden en vooral niet te hoogdravende dromen te hebben.

Hoe dan ook: het instrument van de uitnodiging-uitdaging-matrix levert een belangrijke bijdrage aan het doordenken van de eigenschappen van een cultuur van discipelschap.

Discipelen van Jezus zijn kinderen van God die zich graag laten uitdagen tot gehoorzaamheid omdat ze zich geweldig uitgenodigd voelen door de overvloed van Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel.