LEARNINGCIRCLEIn het boek ‘Een cultuur van discipelschap’ van Mike Breen speelt de leercirkel een belangrijke rol. Het gaat erom, aldus Breen, dat je de kairos-momenten in je leven leert herkennen en gebruiken. Kairos-momenten zijn gebeurtenissen met een positieve of een negatieve kleur die een kans bieden voor een leermoment. Kairos-momenten creëren leermomenten. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt erom dat je de kairos-momenten leert herkennen als Gods interventies in jouw leven.

Zo’n kairos-moment kan zijn: een conflict dat ontstaat, de geboorte van een kind, een nieuwe roeping die op je afkomt, de vraag of je een bepaalde taak wilt vervullen. Als je hier bewust mee omgaat, kan er telkens opnieuw een leerproces op gang komen dat van essentieel belang is voor groei in discipelschap.

Hierin spelen deze twee centrale vragen (waarover ik een eerdere blogpost schreef) ook een centrale rol: Wat zegt God tegen mij? Wat ga ik daarmee doen?

De leercirkel ziet eruit zoals op de bijgaande afbeelding:

  • Kairosmoment: met genade gevulde momenten waarop God spreekt
  • Rechterzijde van de cirkel: observeren, reflecteren, bespreken (inkeer)
  • Linkerzijde van de cirkel: plannen, aanspreekbaar zijn, doen (geloof)

Wat mij betreft een heel overtuigend verhaal dat erom vraagt in de praktijk gebracht te worden en samen geoefend te worden. Breen baseert dit verhaal op Marcus 1:15 waar Jezus zegt: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Een zeer centrale uitspraak voor de bediening van Jezus en daarmee ook voor bezinning op discipelschap. Wat wel jammer is, is dat Breen wel wat onzorgvuldig met deze tekst omgaat. Het is bijvoorbeeld niet waar te maken dat ‘geloof’ hier uiteengelegd kan worden in drie stappen die veel meer met ‘doen’ dan met ‘geloof’ te maken hebben. Nu stelt Breen terecht dat geloof niet zonder doen kan (met verwijzing naar Jakobus 2). Helemaal mee eens. Maar daarmee valt ‘geloof’ nog niet met ‘doen’ samen. Hier in Marcus 1:15 gaat geloof over ‘geloof in het goede nieuws’. Dat verdwijnt in deze leercirkel helemaal uit beeld.

Nogmaals: het is een prachtige en zeer bruikbare leercirkel. Maar deze baseren op Marcus 1:15 is slordig Bijbelgebruik: zelf gevonden schema’s worden ingelezen in Bijbelteksten. Je kunt ook gewoon gebruik maken van de inzichten die bijvoorbeeld meekomen in de Leercirkel van Kolb:

leercirkelvankolb