mystiekaandeijsselAls discipelschap gaat over het volgen van Jezus, dan is de kern van dat discipelschap mystiek te noemen: het biddend zoeken en vinden van innige liefdesverbondenheid met de Heer.

Deze week verscheen van de hand van de Zwollenaar Mink de Vries het prachtige boek ‘Mystiek aan de IJssel. Biddend leven’. Mink is al jarenlang op een bevlogen en bewogen wijze bezig om het gedachtegoed van de Moderne Devotie opnieuw tot leven te brengen. Zwolle, de plaats waar ik sinds enige tijd woon (op 500 meter afstand van de IJssel), speelt daarin een centrale rol. De kern van deze Moderne Devotie wordt door Hein Blommestein in de inleiding die hij voor het boek van Mink de Vries schreef als volgt aangeduid: ‘De grote kracht van deze geestelijke stroming in de middeleeuwse Nederlanden wordt gevormd doordat men zich onophoudelijk persoonlijk laat aanspreken door de Schrift’ (blz. 15).

Je onophoudelijk persoonlijk laten aanspreken door de Schrift (ook wel lectio divina genoemd) – dat is precies wat er gebeurt in ‘Mystiek aan de IJssel’. Op een intieme, integere, intense manier deelt Mink de Vries met de lezer wat hij heeft gebeden, gedacht, gereflecteerd en overwogen in reactie op concrete Bijbelwoorden die met roepende kracht zijn leven zijn binnen gekomen.

Waar de Navolging van Thomas a Kempis begint met Jezus’ woorden ‘Wie mij volgt gaat zijn weg niet in de duisternis’ (Johannes 8:12), begint Mink de Vries met deze woorden van Jezus ‘Kom, volg mij’ (Marcus 1:17b):

“Aan de over van de rivier zie ik mijn geliefde Heer staan. Hij nadert tot mij als een bron naar de rivier, als de rivier naar de zee. Ik kan mijn geliefde Heer niet stoppen, de bron blijft stromen, overvloedig en zonder ophouden. Hoe kan ik deze bron van liefde ontvangen? Hoe kan ik deze bron van overvloed tegemoet gaan? Ik wil mijn Heer wel omhelzen, maar de verschillen tussen ons zijn te groot. Toch komt mijn geliefde dichterbij. De stilte van de ontmoeting omgeeft ons.”

Ik mocht een aanbeveling schrijven voor dit boek formuleren voor op de achterflap. Die luidt zo: ‘Een boek vol woorden die doordrenkt zijn van liefde en innigheid. Kostbaar voor wie wil groeien in meditatie en mystieke omgang met de Heer.’

Ik begon deze blogpost met een referentie aan discipelschap. Ik geloof namelijk dat naast de missionaire kant van discipelschap ook de mystieke kant erg belangrijk is om aandacht aan te geven.