doopjezusjordaanEens per drie maanden is er in de Plantagekerk een doopvoorbereidingsavond. Deze avonden worden geleid door Jos Douma en zijn bedoeld voor aanstaande ouders en hebben als doel: gezamenlijke bezinning op de betekenis van de doop van je kind. De eerstvolgende avond is op woensdag 11 november, 20.00-21.30 uur in de Plantagekerk.

Voorbereiding

Met het oog op de komende doopvoorbereidingsavond vind je hier materiaal dat je kunt gebruiken om je van tevoren in het thema te verdiepen.

Doopformulieren

In de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) zijn verschillende doopformulieren vrijgegeven voor gebruik. Via de links hieronder vind je ze:

Doopformulier 1
Doopformulier 2
Doopformulier 3

In de Plantagekerk maken we gebruik van een aangepast en verkort formulier waarin per doopdienst ook accentverschillen kunnen worden aangebracht. De basistekst vind je via onderstaande link:

Doopformulier Plantagekerk

Gespreksvragen

De bedoeling van de doopvoorbereidingsavond is dat we ons samen verdiepen in de betekenis van de doop en met elkaar in gesprek raken over vragen rond de doop. Voorbeelden van gespreksvragen die aan de orde kunnen komen tijdens de avond zijn:

 1. 1. Welke dingen vallen je op in de formulieren (ook als je ze met elkaar vergelijkt)?
 2. Wat spreekt je erin aan? Zijn er dingen waar je moeite mee hebt?
 3. Wat is volgens jou de kern van de betekenis van de doop van je kind?
 4. Kun je van harte ja zeggen op de vragen die aan je gesteld worden bij de doop?
 5. Welke verschillen en overeenkomsten zie je tussen het dopen van een kind en een volwassene?
 6. Welke rol heeft je eigen doop in jouw opvoeding gespeeld?
 7. Hoe vaak denk je terug aan je eigen doop?
 8. Welke vragen heb je als het gaat om geloofsopvoeding?

 

Visievorming rond de doop

Er is ook veel discussie over de doop. Dat kinderen gedoopt worden is niet meer zo vanzelfsprekend als eerder wel het geval was. Veel gereformeerde ouders laten graag hun kinderen dopen, maar zijn er niet echt meer van overtuigd dat dit de enige Bijbelse optie is. Tegen deze achtergrond heeft Jos Douma in 2010-2011 een serie preken gehouden over de doop (titel: Het logo van het christelijk geloof) en er ook een serie blogposts over geschreven. Hieronder vind je de preeksamenvattingen:

 1. Het water is diep. De doop van Johannes (Marcus 1:4-8)
 2. In jou vind ik vreugde! De doop van Jezus (Marcus 1:9-11)
 3. De zonde is verleden tijd. Avondmaal als doopvernieuwing (Romeinen 6:1-6)
 4. Genieten van genade! Gods goedheid in de doop (Titus 2:11 en 3:5-6)
 5. God is liefde! De doop als Gods liefdesverklaring (1 Johannes 4:10&18)
 6. Een goed begin. De doop als deur naar het goede leven (Psalm 34:9a en 1 Petrus 2:3)
 7. Gods radicale commitment. Verbond en doop (Genesis 15)
 8. Hij is de Heer van mijn leven. Dopen in de naam van Jezus Christus (Matteüs 28:19)
 9. Je hoort er helemaal bij! Allen gedoopt in één Geest (Efeziërs 12:13)