kerk7punt0Een van de dingen die ik telkens weer ontdek is de waarheid van deze uitspraak: ‘Wat je aandacht geeft groeit’. Het omgekeerde is ook waar: ‘Wat je geen aandacht geeft, groeit niet.’

In het kerkelijk leven en in het werk als predikant is er van alles wat steeds om aandacht vraagt. Heel vaak zijn dat de dagdagelijkse zaken die horen bij kerk zijn: diensten voorbereiden, overleg hebben, vergaderingen bijwonen, catechisaties geven, pastorale bezoeken brengen, mail beantwoorden, iets schrijven enzovoort. Dat vraagt allemaal om aandacht. Steeds loert er dan weer het gevaar dat er geen aandacht overblijft voor die zo centrale vraag: Waar gaat het allemaal nogal weer om?

Zo ontdekte ik tot mijn schrik dat ik een klein jaar geleden hooggestemde dingen had geschreven over Kerk 7.0 en merk ik nu dat ik daar maar nauwelijks meer gerichte aandacht aan heb gegeven. Daarom schrijf ik voor mezelf (maar je mag dus mee blijven lezen) nog eens op waar het me nogal weer om ging: een pleidooi voor Kerk 7.0.

Steeds vaker komen we in het kerkelijke leven uitdrukkingen tegen als dominee 2.0, missionair 2.0 of jeugdwerk 3.0. Dat is boeiend, omdat die uitdrukkingen een poging zijn om verder te denken over kerk zijn in de 21e eeuw. Hoe kunnen we aansluiting houden bij de cultuur? Hoe kunnen we relevant zijn? Hoe kunnen we de (digitale) netwerksamenleving leren zien als een bron van inspiratie voor hedendaags christen zijn?

Wat alle bezinning die gebruik maakt van toevoegingen 1.0, 2.0 of 3.0 gemeen heeft is dit: een actief verlangen om aan te sluiten bij de 21e eeuwse samenleving en om daarbinnen relevant te zijn. En daar is niets mis mee.

Toch voer ik een pleidooi voor Kerk 7.0. Daarmee bedoel ik primair de kerk die vóór alles een actief verlangen heeft om de eigensoortige kracht van het evangelie van Jezus als inspiratiebron te gebruiken en om daadwerkelijk te geloven in de kracht van de heilige Geest die werkt. Dat staat niet tegenover Kerk 1.0 en 2.0 en 3.0. Kerk 7.0 wil alleen heel graag op de voorgrond plaatsen wat gemakkelijk naar de achtergrond verdwijnt: dat alles in de kerk draait om Jezus en zijn Geest. De uitdrukking Kerk 7.0 kan een krachtig hulpmiddel zijn om deze centrale dimensie weer naar de voorgrond te halen en er structureel aandacht aan te besteden. Hoe ziet bijvoorbeeld in Zwolle Plantagekerk 7.0? Of: Jouw Kerk 7.0 (vul op de plaats van Jouw Kerk de naam in van de kerk waarmee jij verbonden bent)?

Ik kleur het plaatje van Kerk 7.0 nu even in met drie bijvoeglijke naamwoorden:

  • Kerk 7.0 is een Geestvervulde kerk, een kerk dus waar mensen steeds weer bidden om de vervulling van de Geest en veel verwachting hebben van wat hij aan het doen is.
  • Kerk 7.0 is een spirituele kerk, een kerk dus waar mensen op zoek zijn naar een spiritueel leven (in gebed, bijbellezing, meditatie etc.) en verlangen naar spirituele vorming omdat daarin de essentie van kerk zijn tot uitdrukking komt.
  • Kerk 7.0 is een Christusgelijkvormige kerk, een kerk dus waar Christusgelijkvormigheid en de groei daarin hoog op de agenda staat.

Mijn wens: dat er heel veel Kerk 7.0 mag zijn! Dat we mogen groeien in de verwachting dat de heilige Geest het is die ons op het spoor zet van kerk van Jezus zijn in de 21e eeuw. Dat de zeven Geesten die voor Gods troon zijn ook in onze plaatselijke gemeentes wonen en daar krachtig werken. Dat er een intens verlangen is in kerk om waar te zien worden wat Jezus ons belooft: ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is’ (Matteüs 5:48).

Lees ook deze blogpost: Kerk 7.0 en de noodzaak van spirituele vernieuwing.