bentiggelaarAl jarenlang staat er op mijn boekenplank een boek van Ben Tiggelaar, de alom geprezen verander-expert die op inspirerende wijze mij en jou helpt om tot echte gedragsverandering te komen: ‘Dromen, durven, doen. Het managene van de lastigste persoon op aarde: jijzelf‘.

Want veel denken wordt niet omgezet in doen. Plannen en goede voornemens eindigen vaak, zowel in ons persoonlijke leven als in de kerk, waar ze begonnen zijn: in ons hoofd of op papier. Daarom is het van groot belang dat we elkaar hulp bieden om voornemens en verlangens ook daadwerkelijk concrete praktijk te laten worden.

De bekende drieslag Dromen – Durven – Doen van Ben Tiggelaar wil ik hier graag oppakken met het oog op discipelschap en uitbreiden tot een vierslag die ik inhoudelijk een wat meer Bijbelse kleur wil geven:

Dromen – Denken – Durven – Doen

Deze vierslag (die je een 4D benadering van discipelschap zou kunnen noemen) kan een belangrijk instrument zijn om daadwerkelijk te gaan doen wat Jezus ons geboden heeft. Dat kan gaan over welk gebod dan ook maar: van ‘maak leerlingen’ en ‘wees zuiver van hart’ tot ‘oordeel niet’, ‘wees vriendelijk’ en ‘laat mijn woorden in u blijven’. De 4D benadering is een manier om concreet te maken wat Jezus zegt: ‘Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots’ (Matteüs 7:24).

In de vierslag fungeert het Dromen als de basis en vormen Denken, Durven en Doen de uitwerking.

4DDiscipelschap

Dromen gaat over het visioen van het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel. In Jezus is dat koninkrijk nabij en concreet geworden. Dit koninkrijk vormt ook het hart van zijn onderwijs en prediking: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws’ (Marcus 1:15). Door geloof en door de kracht van de Geest kunnen we dat koninkrijk binnengaan en leren leven zoals God het bedoeld heeft. Alles begint altijd bij het Dromen: genieten van het visioen van het koninkrijk en geloven dat deze droom in Jezus werkelijkheid is geworden, nog niet volmaakt maar al wel in aanzet. De kerk van Jezus vormt als geloofsgemeenschap de voorhoede en oefenplaats van dit koninkrijk. Het Dromen is bij alles wat we Denken, Durven en Doen altijd de bron waaruit we putten.

Denken is het startpunt van het concrete proces waarin we gehoorzaamheid in de praktijk gaan brengen (bijvoorbeeld: ‘ik wil radicaal leerling van Jezus worden’, ‘ik wil me vaker en diepgaander laten inspireren door Gods Woord’, ‘ik wil mijn collega graag laten kennis maken met Jezus’. Waar zijn onze gedachten op gericht? Laten we ons denken vullen met gedachten over ons verlangen naar gehoorzaamheid aan Gods geboden? Ons denken bepaalt in zeer sterke mate ons doen. Daarom is het van belang daar doelgericht mee bezig te zijn door lezen, studie, meditatie, memorisatie, bezinning en gesprek. In ons denken vinden we de aanzet voor vernieuwing van ons leven: ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid (denken) te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is’ (Romeinen 12:2). Hier ontwikkelen we een krachtige visie over wat Christus door zijn Geest in ons leven concreet kan bewerkstelligen.

Durven heeft ermee te maken dat je, als je nieuw gedrag in de praktijk wilt brengen, daar een plan voor moet maken. Het gaat er om dat je echt de intentie hebt om het te doen én dat je je bewust bent van de mogelijkse obstakels die je kunt tegen komen, de moeilijke momenten die er zullen zijn (want er zal ook geestelijke strijd plaats vinden). Een plan maken betekent ook de kosten berkenen: hoeveel tijd kost het, waar moet het gebeuren en wanneer, wat moet ik kunnen om het te doen? In de christelijke gemeenschap is het belangrijk dat we elkaar hierin helpen en onszelf aanspreekbaar maken. De kans dat je samen met een of meer anderen een plan daadwerkelijk in praktijk kunt omzetten is groter dan wanneer je er alleen mee bezig bent. Hier speelt ook gebed een belangrijke rol, gebed om moed en kracht en volharding.

Doen betekent dat je daadwerkelijk in de praktijk brengt wat je je hebt voorgenomen. Het is van belang dat je daarbij nog steeds in contact staat met het Dromen om te voorkomen dat het je doe-het-zelf-actie wordt: je bent ‘in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die ‘God mogelijk heeft gemaakt (Efeziërs 2:10)! Het doen zal gepaard gaan met vallen en opstaan, met vergeving vragen en ook weer een nieuw begin maken in vertrouwen op God.

Ben Tiggelaar verzorgt een PEP-seminar over verandering in de kerk (15 januari 2015)