zielenzaligheidDallas Willard is degene die misschien wel het meest diepgravend heeft geschreven over discipelschap, door hem ook wel aangeduid met geestelijke of spirituele vorming. Uit zijn boek ‘Heel je ziel en zaligheid. Worden als Jezus’ geef ik nu door welke drie stappen hij voor zich ziet  als een lokale kerk Gods plan voor geestelijke vorming (discipelschap) wil volgen.

Matteüs 28:18-20 is daarbij Gods plan voor de groei en bloei van de kerk. En dit zijn de drie stappen (blz. 220):

  1. “Discipelen maken, dat wil zeggen leerlingen van Jezus. Het Nieuwe Testament kent geen categorie christenen die geen leerlingen van Jezus zijn, maar het kent wel ‘babyleerlingen’ die nog hoofdzakelijk gericht zijn op en afhankelijk zijn van wat ze zelf tot stand kunnen brengen.”
  2. “De leerlingen op alle niveaus van groei onderdompelen in God. Dit is het belangrijkste als het gaat om het welzijn van de gemeente: de genezing en het onderwijs van God in hun midden.”
  3. “Discipelen innerlijk hervormen, zodat doen wat Christus deed en beval niet iets is waar me hard aan moet werken, maar iets dat vanzelf  gebeurt. Dit is de belangrijkste functie van de plaatselijke kerk voozoever het de menselijke inspanningen betreft.”

In het betreffende hoofdstuk van het boek (hoofdstuk 11, ‘Kinderen des lichts en het licht der wereld’) omschrijft Willard discipelen als volgt (blz. 221): “Leerlingen zijn diegenen die heel hun leven aan Jezus hebben toevertrouwd. Omdat zij dit hebben gedaan willen zij alles leren wat Hij hen onderwijst over het leven in het koninkrijk van God. Ze verlangen ernaar als Jezus te zijn. Dat wil zeggen: ze leren te leven zoals Hij dat in hun omstandigheden zou doen.”

Nog een aantal andere veelzeggende citaten:

  • “Om dat [discipel-maken als hoofddoel van de gemeente] te bereiken moeten de leiders van de plaatselijke gemeente, de predikant en de ouderlingen, erkennen dat de voornaamste kandidaten voor het discipelschap de mensen zijn die er al zijn. Ze moeten erkennen dat wat allereerst moet gebeuren is dat de predikant en de ouderlingen zelf leerlingen van Jezus zijn. Het is fout om evangelisatie het voornaamste doel van de plaatselijke gemeente te maken, vooral wanneer degenen die er al zijn geen duidelijk beeld hebben van discipelschap en nog geen toegewijde leerlingen van Jezus zijn.” (blz. 223)
  • “Predikanten hebben geen trucjes en technieken nodig, maar hoeven alleen maar met Christus’ karakter Christus’ woorden te spreken, vertrouwend op de tegenwoordigheid van God. Het is een zaak van karakter, niet van een flits van inspiratie.” (blz. 225)
  • “Het christendom heeft door de geschiedenis heen alleen kinderen des lichts voortgebracht, als het hen Gods koninkrijk heeft binnengetrokken en hen heeft geleerd steeds meer te leven vanuit het karakter en de kracht van God.” (blz. 228)

Het zal duidelijk zijn dat de stappen die Willard aanbeveelt minder concreet en praktisch zijn die die van Bill Hull (en ook dan die van Mike Breen die in de volgende blogpost aan de orde komen). Dallas Willard moet je niet lezen om concrete handreikingen en praktische tips te krijgen, maar om verbinding te krijgen en te houden met een dieperliggende bezinning op discipelschap.