Dekerkvoldiscipelen

Veel kerken en gemeenten spreken en denken na over discipelschap. Terug naar de kern: het volgen van Jezus. Maar hoe ziet dat discipelschap er dan uit en wat betekent dit voor het leiderschap in de gemeente? Hoe ziet leiderschap eruit dat voortkomt uit zelf discipel zijn?

Deze vragen komen aan de orde op een veelbelovende studiemiddag die wordt georganiseerd door Nederland zoekt… en EA-EZA. Ik mag er zelf ook een actieve bijdrage aan leveren door vanuit de praktijk van een grote stadsgemeente te reageren op de theologische bijdrage van Sake Stoppels. Hieronder kun je de rest van de tekst lezen die op de site van Nederland zoekt… te vinden is. Als je je wilt aanmelden, klik dan op deze link.

Studiemiddag over missionair leiderschap

Veel kerken en gemeenten spreken en denken na over discipelschap. Terug naar de kern: het volgen van Jezus. Maar hoe ziet dat discipelschap er dan uit en wat betekent dit voor het leiderschap in de gemeente? Hoe ziet leiderschap eruit dat voortkomt uit zelf discipel zijn? Hoe bouw je aan groeiend leiderschap in plaats van alleen vacatures vullen en leren leven met het tekort aan ambtsdragers?

We nodigen je van harte uit om tijdens de studiemiddag over missionair leiderschap samen met ons naar antwoorden op deze vragen te zoeken. We gebruiken hierbij een inspirerend praktijkboek van de Engelsman Mike Breen als spiegel: Missionaire leiders vermenigvuldigen. (Bij aanmelding krijg je dit boek toegestuurd.) Hij schrijft vanuit een jarenlange praktijk van missionair leiderschap. Dat biedt uitdagingen, maar roept ook vragen op: hoe werkt dit in Nederland?

We plaatsen dit materiaal daarom midden in de context van de Nederlandse kerken. Robert Doornenbal (CHE) en Sake Stoppels (VU)doen dat door een stuk verdieping te geven vanuit hun theologische achtergrond en kennis:. Hun input wordt gevolgd door reflecties vanuit de praktijk door twee voorgangers die zich bezighouden met discipelschap: Ron Becker (Crossroads Rotterdam) en Jos Douma (Plantagekerk Zwolle). Mike Breen laat via een videoverbinding ook nog van zich horen en we sluiten af met een panelgesprek tussen de sprekers, Rudolf Setz (Nederland Zoekt…), Jan Wessels (EA-EZA) en de deelnemers.

Als EA-EZA en Nederland Zoekt… organiseren we deze middag samen om binnen de Nederlandse kerken het gesprek zowel te verdiepen als te verbreden. Deze studiemiddag is bedoeld voor predikanten, voorgangers, pastores, kerkelijke werkers en iedereen die leiding geeft binnen gemeenten.

Datum: 19 januari 2015

Locatie: Belmont, Lunteren

Tijden: 13.00u – 17.00u