jezusontdekken2punt0De afgelopen weken heb ik gewerkt aan een herziene uitgave van drie boeken. Ze verschenen tussen 2004 en 2008 en vormen een Jezustrilogie.

Ze komen nu opnieuw uit, in een nieuw jasje. Aanleiding daarvoor is mijn gedachte dat het alom gevoerde gesprek over discipelschap het ook (weer) nodig heeft om gefocust te raken op Jezus zelf.

Hoe je het ook wendt of keert, discipelschap loopt het gevaar op zichzelf gericht te raken, op wat wij willen doen of moeten doen. Het is daarom belangrijk om te spellen en te oefenen dat Jezus zelf, in eigen persoon, het begin en het einde van alle discipelschap is:

  • Jezus ontdekken: omdat híj zichzelf aan ons bekend maakt!
  • Jezus aanbidden: omdat híj bewonderenswaardig is!
  • Jezus uitstralen: omdat híj stralend aanwezig is in deze wereld!

In augustus zijn de boeken verkrijgbaar. Ik hoop dat ze een mooie ril mogen vervullen in het verdergaande gesprek over de theorie en praktijk discipelschap: Jézus vertrouwen en volgen in je dagelijkse leven.