hetgoedelevenIn een vorige blogpost (‘Het einde van alle discipelschap‘) schreef ik iets over het eerste (nieuwe) accent dat ik zelf graag wil zetten in alle aandacht voor discipelschap: alles draait om Jezus. Hem steeds weer ontdekken, aanbidden en uitstralen.

Het tweede accent waar ik aandacht voor vraag is: het goede leven. Het gemeentethema in de Plantagekerk voor het nu startende seizoen is: ‘Verlangen naar het goede leven‘. En de vraag kan gesteld worden hoe zich dat nu precies verhoudt tot het thema van vorig jaar: ‘Ik tel tot tien. Discipelschap voor beginners‘.

Volgens mij is ‘het goede leven’ een aanduiding voor datgene waar het ook om gaat in discipelschap, namelijk het leven in de buurt van Jezus. Het levert alleen taal op die wat opener, wat minder direct, wat uitnodigender is dan het toch altijd wat activistische klinkende discipelschap. Tegelijk staat ‘het goede leven’ ook voor de werkelijkheid die in de Bijbel wordt aangeduid met ‘het koninkrijk van God (op aarde zoals in de hemel)’.

Met ‘Verlangen naar het goede leven’ komt dus opnieuw, maar in een wat ander licht en met taal die ook veel meer open is naar het gewone dagelijkse leven, aan de orde waar het ook om gaat als we spreken over ‘binnengaan in het koninkrijk’ of ‘als discipel Jezus volgen’.

Het goede leven associeert ook goed met genieten, met ontdekken, met tot rust komen. Vooral denk ik hierbij aan wat Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’. Het goede leven is het leven in al zijn volheid zoals Jezus dat is komen geven. Het is het overvloedige leven, ‘life abundant’.

Het Goede Leven is ook het merk van een delicatessenlijn. Op de site van die delicatessenlijn vind je een tekst die eindigt met de volgende typerende zin: ‘Het Goede Leven. Alles in huis om met volle teugen te kunnen genieten’. Is dat niet een mooie vertaling van Jezus’ woord: ‘ik ben gekomen om het leven in overvloed te geven’?

Oftewel: spreken over verlangen naar het goede leven is weer een andere manier om aandacht te besteden aan datgene waar het in het leven van christenen en van kerken altijd weer moet gaan: leven in Gods koninkrijk, als discipel in de buurt van Jezus zijn, de weg gaan die de Heer wijst.