Ik ben momenteel weer intensief met een boekje van Henri Nouwen bezig: ‘Een spiritualiteit van het leven‘. Henri Nouwen is een van de weinige auteurs bij wie ik door de jaren heen telkens weer terugkom en die ik lees en herlees en herlees. Het genoemde boekje is in al zijn eenvoud het waard om diepgaand en mediterend gelezen te worden. Dat doe ik nu dan ook. En ik wil er hier ook iets uit delen.

Ons innerlijk leven is een bananenboom waarin de apen op en neer springen.

Een prachtig beeld voor hoe het inderdaad is: als ik alleen ben, en stil probeer te zijn, merk ik hoe onrustig ik van binnen ben. Wat een gedachten en een gevoelens die een strijd om de voorrang spelen! Wat maken ze het me moeilijk om de zachte stem van God te horen.

Daarom heb ik het telkens weer nodig om (bijvoorbeeld door een Henri Nouwen) uitgenodigd te worden om ruimte te maken. En dan drink ik deze woorden in:

Wat zou het mooi zijn als wij maar een half uur per dag niets anders deden dan een enkel woord of een zin uit de Bijbel tevoorschijn te halen en die te bewaren in ons hoofd en hart. ‘Mijn herder is de Heer, het ontbreekt mij aan niets.’ Zeg dat drie keer. We weten best dat dat niet waar is, want wij willen van alles. Daarom juist zijn wij zo nerveus. Maar als wij de waarheid blijven herhalen, de enige waarheid – ‘Mijn herder is de Heer, het ontbreekt mij aan niets’ – en die waarheid vanuit ons hoofd laten neerdalen in ons hart, dan zullen die woorden op den duur geschreven staan op de muren van de heilige ruimte binnen in ons.

Zo eenvoudig en zo pretentieloos is het. Iets ontvangen uit Gods woord. Dat liefdevol herhalen in je hoofd. Het laten afdalen naar je hart. Ervan genieten. Erin geloven. Je erdoor laten omvormen.

Ja, die ruimte binnen in ons die we ook wel ‘innerlijk leven’ noemen, kan – in een langdurig en geduldig leerproces – veranderen van een bananenboom waarin apen op en neer springen in een heilige ruimte. Luister wat Nouwen daarover ook nog zegt:

Dat wordt de ontvangstruimte voor onze collega’s en ons werk, ons gezin en onze vrienden en alle mensen die wij vandaag zullen ontmoeten.