Bedankt letters handen

Het is vandaag ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’. Maar steeds vaker merk ik dat die woorden ‘voor Gewas en Arbeid’ niet meer meedoen. Het gaat gewoon over Dankdag. En we zijn werkelijk overal dankbaar voor, ook al heeft dat maar weinig meer met gewas (alles wat gegroeid is, oogst etc.) en arbeid )ons dagelijks werk) te maken.

Ik vind dat al jaren lastig. Als predikant is mijn mindset voor deze dag toch wel vooral bepaald door dat  Gewas en die Arbeid. Maar steeds minder kerkgangers lijken daar nog wat mee te hebben. Vervolgens komt er elk jaar op Dankdag een Nederlands Dagblad uit met talloze dankpunten die ook maar weinig verband hebben met Gewas en Arbeid. En zendingsorganisaties en diaconale organisaties grijpen Dankdag aan om een collecte te promoten voor een of ander ver zendingsgebied. Maar het is toch geen Zendingsdag?

Ik vind het maar verwarrend. Daarom zeg ik: schaf ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’ af. En maak er dan een jaarlijkse ‘Dag van de Dankbaarheid’ van.

Want het is prachtig om die dankbaarheid te oefenen. Om jaarlijks een dag te hebben (zoals Moederdag, Vaderdag, Complimentendag enzovoort) dat we bewust dingen noemen en aanwijzen waarvoor we dankbaar zijn.

Dan hoeven voorgangers in Dankdagdiensten ook niet meer in een soort van spagaat te zitten tussen enerzijds hun door de traditie gevormde geweten dat er op Dankdag een focus moet liggen op ‘Gewas en Arbeid’ en anderzijds het veel bredere, niet door de traditie gevormde, verwachtingspatroon dat je op Dankdag dankt voor alles waar je dankbaar voor bent.

Kortom: laten we de jaarlijkse ‘Dag van de Dankbaarheid‘ gaan vieren!