barmhartigheidOp dinsdag 8 december begin het door Paus Franciscus afgekondigde Bijzondere Jubeljaar van Gods Barmhartigheid. Met het oog op dat jaar schreef Franciscus een bijzonder inspsirerend document met een hartelijke oproep om als kerk de Barmhartigheid van God te vieren.

Aan die viering wil ik graag meedoen door in de maand december de meditaties op www.tijdmetJezus.nl te wijden aan deze thematiek: ‘…zoals jullie Vader barmhartig is’. Deze woorden uit Lucas 6 vormen namelijk het ‘motto’ voor het Bijzondere Jubeljaar.

Lees wat Franciscus schrijft in de bul Misericordiae Vultus nr. 13 en 14:

Wij willen dit Jubeljaar beleven in het licht van de woorden van de Heer: barmhartig als de Vader. De evangelist herinnert ons aan de leer van Jezus die zegt: “Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is” (Lc. 6,36). Het is een levensprogram dat even veeleisend is als het rijk is aan vreugde en vrede. Het gebod van Jezus is gericht aan eenieder die bereid is te luisteren naar zijn stem (vgl. Lc. 6,27). Om in staat te zijn tot barmhartigheid moeten wij daarom eerst en vooral onszelf schikken tot het luisteren naar Gods Woord. Dit houdt in het herontdekken van de waarde van stilte om te kunnen mediteren op het Woord dat tot ons komt. Om deze manier zal het mogelijk zijn om te bezinnen op Gods barmhartigheid en het als onze levensstijl aannemen.

(…)

Barmhartig zoals de Vader is daarom het ‘motto’ van dit heilig jaar. In barmhartigheid vinden wij het bewijs van hoe God ons bemint. Hij schenkt zijn volledige zelf, altijd, vrijelijk, en vraagt niets ervoor terug. Hij komt ons te hulp wanneer wij Hem ook maar aanroepen.

Wil je meedoen? Wil je je laten inspireren door Gods Barmhartigheid? Meld je dan aan voor de dagelijkse meditaties (5 dagen per week) die vanaf komende maandag 30 november geschreven worden.

Aanmelden dagelijkse meditatie ‘…zoals jullie Vader barmhartig is’