Een half jaar geleden schreef ik een blogpost over ‘Een school voor lectio divina?‘ Daarin droomde ik over de mogelijkheid van een plek waar je kunt leren om langzaam, liefdevol en luisterend te lezen volgens de monastieke leeswijze van de lectio divina.

Ik schrijf even weer op wat ik toen ook schreef: “Een ‘School voor lectio divina’. Dat klinkt eigenlijk best goed. De visie van die School zou kunnen zijn: samen de Bijbel lezen in de sfeer van de Geest. En de missie zou zo kunnen luiden: mensen door middel van lectio divina helpen om weer langzaam, liefdevol en luisterend de Bijbel te leren lezen, verlangend om te horen wat God vandaag te zeggen heeft.” En ik mijmerde ook wat over de plek waar dit zou kunnen en dacht er aan drie: de kerk, het klooster en het klaslokaal (academie).

Hoe is het daar nu mee, met die droom? Best goed eigenlijk! Ik som op wat ik sinds juni vorig jaar heb mogen en kunnen doen en wat er de komende tijd op stapel staat:

  • Op 25 september gaf ik een workshop lectio divina in de Plantagekerk Zwolle (in het kader van het Leerhuis Plantagekerk)
  • Op 8 oktober gaf ik een workshop lectio divina in De Kandelaar Veendam (CGKV).
  • Vanaf donderdag 12 november geef ik een cursus voor de medewerkers van het Praktijkcentrum over lectio divina. De tweede ochtend vond op 17 december plaats, en de laatste ochtend staat gepland voor 7 januari 2016. Doel van deze cursus is de medewerkers van het Praktijkcentrum toerusten om de lectio divina ook een plek te geven in allerlei toersutings- en begeleidingswerk voor gemeenten en kerkenraden én een bijdrage leveren aan de lijn ‘Dichter bij de Bron’.
  • Op 3 december was ik op de CHE Ede, om voor GPW-studenten een inspiratiemorgen te verzorgen over lectio divina.
  • Er verschijnt op 9 januari een artikel over lectio divina in het blad OnderWeg.
  • Twee keer ga ik een PEP-cursus (Permanente Educatie Predikanten) geven aan de Theologische Universiteit in Kampen (predikant kunnen met het volgen van deze cursus 2 studiepunten behalen). Twee keer zo’n tien theologen dus die nader willen kennis maken met lectio divina en spirituele hermeneutiek. Data cursus 1: 6 en 27 januari. Data cursus 2: 16 maart en 6 april.
  • Eind januari verzorg ik voor 100 VWO-3-leerlingen van het Greijdanus in Zwolle twee lesuren over spiritualiteit met daaraan gekoppeld een workshop lectio divina (met 100 leerlingen tegelijk dus!) in de Plantagekerk.
  • Op 18 februari is er in Zwolle een monastieke inspiratiedag waar ik naats een lezing in het morgengedeelte van het programma in de middag een workshop geef over lectio divina.
  • In de komende maanden workshops lectio divina op het programma in de Plantagekerk Zwolle (27 januari), de Koningskerk Zwolle (12 april) en de Opstandingskerk Zwolle (datum moet nog worden vastgesteld).

Al met al kun je dus zeggen: er is veel, heel veel belangstelling voor de praktijk van de lectio divina. De plekken ‘kerk’ en ‘klaslokaal’ zijn ook heel goed ingevuld. Het ‘klooster’ nog niet. Maar wellicht komt dat in de toekomst of moet ik dat gewoon laten zitten omdat in kloosters al genoeg gebeurt aan lectio divina.

Bijna elke keer vertel ik wel iets over een belangrijke inspiratiebron om hiermee bezig te zijn, een citaat van de vorige paus Benedictus XVI uit 2005:

‘Speciaal wil ik in herinnering roepen en aanbevelen de oude traditie van de lectio divina: deze zorgvuldige lezing van de Heilige Schrift die gepaard gaat met gebed, leidt tot die intieme dialoog waarin degene die leest de sprekende God hoort, en waarin hij biddend antwoord geeft met een vertrouwensvolle openheid van het hart.’

‘Als deze lectio divina op effectieve wijze wordt verbreid, dan zal deze geestelijke oefening – daarvan ben ik overtuigd – een nieuwe geestelijke lente brengen.’