pope-francis-707390_640Vanmorgen werd ik weer verrast door de paus. In zijn Kerstboodschap voor de Curie (maar let op: heel de kerk en alle christenen worden net zo goed aangesproken) reikt hij 24 deugden aan. Vorig jaar sprak Franciscus over 15 ziekten. Nu kiest hij ervoor Gods barmhartigheid gezicht te geven in mensenlevens door concrete deugden te benoemen.

Inleidend schrijft de paus: ‘Ik wil graag een praktisch hulpmiddel geven om het Jaar van Barmhartigheid op een vruchtbare wijze te kunnen ervaren. Het is beslist geen uitputtende opsomming van de deugden die zij die in de Curie dienen én allen die hun toewijding en dienstbaarheid aan de kerk vruchtbaarder willen maken nodig hebben. Het is een lijst die gebaseerd op een acrostische analyse van het woord Misericordia, met als doel dat het kan dienen als gids en als baken.

Met behulp van een acrostichon dus, die alleen in het Italiaans herkenbaar is. Toch leuk om dat hier dan even zichtbaar te maken:

Missionarietà e pastoralità Missionaire en pastorale geest
Idoneità e sagacità Bekwaamheid en wijsheid
Spiritualità e umanità Spiritualiteit en menselijkheid
Esemplarità e fedeltà Voorbeeldigheid en trouw
Razionalità e amabilità Rationaliteit en beminnelijkheid
Innocuità e determinazione Bezonnenheid en vastberadenheid
Carità e verità Liefde en waarheid
Onestà e maturità Eerlijkheid en maturiteit
Rispetto e umiltà Respect en nederigheid
Doviziosità e attenzione Vrijgevigheid en aandacht
Impavidità e prontezza Onverschrokkenheid en alertheid
Affidabilità e sobrietà Betrouwbaarheid en eenvoud

 

Wat we hiermee kunnen in ons dagelijkse leven? Franciscus: ‘Mediteer over deze lijst, voeg er aan toe en maak de lijst compleet.’