glazenengelGisterevond hadden we in de Zwolse Jeruzalemkerk onder leiding van Mink de Vries een inspirerend overleg met vertegenwoordigers van Zwolse kerken. Samen brainstormden we over de vraag hoe we als kerken zichtbaar kunnen zijn op Koningsdag 2016. Mijn suggestie om te gaan werken met de slogan ‘Wil de echte Koning opstaan?’ haalde het niet.

Wel kwamen we uit bij het beeld van de Engel. De Glazen Engel voor de Grote Kerk is een echte blikvanger en staat wat de Zwolse kerken betreft symbool voor een sfeer van gastvrijheid en verbondenheid die kernmerken zijn voor de Zwolse samenleving.

Het onderstaande persbericht is vandaag verstuurd.

ZWOLLE STAD VOL ENGELEN

De gezamenlijke kerken van Zwolle hebben de stad uitgeroepen tot: “Zwolle. Stad vol Engelen”. De slogan “Stad vol Engelen” wordt gepresenteerd op 27 april, Koningsdag. Op die dag zal de stad Zwolle vol Engelen zijn die zich op een bijzondere en verrassende manier presenteren.

De gezamenlijke kerken in Zwolle, verenigd in Diaconaal Platform Zwolle en Podium van Kerken, zullen de komende vier weken gebruiken om de slogan “Zwolle. Stad vol Engelen” meer en meer gestalte te geven. Engelen zijn immers niet voorbehouden aan de kerken, engelen zijn van en voor iedereen.

De presentatie op Koningsdag woensdag 27 april zal worden ondersteund door Engelen ter plaatse, zoals: de Engel van Gastvrijheid, de Engel van Vrede, de Engel van Barmhartigheid en de Engel van Verbinding.

De Engel van Iedereen, de Zwolse Glazen Engel, zal een hoofdrol gaan spelen in de presentatie. In alles staan 27 april daarbij veiligheid, vrede en een glimlach op het gezicht voorop!

Het is de bedoeling dat de komende jaren de slogan “Zwolle. Stad vol Engelen” de verbindende schakel zal zijn tussen de gezamenlijke kerken en de stad Zwolle.


Voor meer info:

Diaconaal Platform Zwolle
Wim van Ree, secretaris en diaconaal consulent
038-4217596 / 06-10186422
www.diaconaalplatformzwolle.nl

Podium van Kerken
Mink de Vries, voorzitter, 06-28987955
www.kerkenvanzwolle.nl