GodsGeestWerktStoptDeze week is het precies tien jaar geleden dat er in het Nederlands Dagblad (4 mei) een bericht verscheen met de kop ‘Gods Geest werkt’ stopt. Met ‘Gods Geest werkt’ werd een in 2002 opgerichte werkgroep aangeduid die in de jaren 2003 tot en met 2006 een jaarlijks congres organiseerde in Zwolle. Doelstelling van die congressen was: meer aandacht vragen voor het werk van de heilige Geest.

De ‘Gods Geest werkt’-dagen waren interkerkelijk maar bereikten toch vooral gereformeerd-vrijgemaakte christenen. Er kwamen duizenden mensen op af, met 2500 deelnemers in 2006. In de laatste nieuwsbrief van de werkgroep was onder meer te lezen:

Het heeft ons bemoedigd dat er bij zoveel mensen verlangen is naar verdieping. Voor velen ook een verlangen naar meer ontdekken van Gods Geest. Na vier jaar denken we dat het een goed moment is om te stoppen met de werkgroep Gods Geest Werkt’. Het verlangen om meer aandacht te hebben voor de persoon en het werk van de Heilige Geest is de afgelopen vier jaar meer dan vervuld. Als wij terugkijken op de afgelopen congressen zijn we vooral heel dankbaar.

Zelf mocht ik op drie van de vier congresdagen spreken, samen met o.a. Gert Hutten, Aad Kamsteeg en Orlando Bottenbley. Overigens werd er 2 jaar later in Drachten nog een congresdag georganiseerd waar weer 700 mensen op af kwamen. Het Nederlands Dagblad kopte: Toogdag voor vrijgemaakte ‘charismatici’.

En nu, tien jaar later, hoe is het nu met het werk van de heilige Geest? Is er veel veranderd in die tien jaar? Als ik kijk naar de grote mate van interkerkelijke toenadering in Nederland, dan is het zonder meer duidelijk: Gods Geest werkt nog steeds! Ook het werk van New Wine, een beweging die veel aandacht voor het werk van de Geest vraagt, mag niet ongenoemd blijven.

En nu zit er een conferentie aan te komen die ook weer speciaal gewijd is aan het werk van de Heilige Geest, georganiseerd door het Evangelisch Werkverband: There is More, met als doelgroep: leiders van kerken. Op de site is onder meer dit te lezen (met één door mij vetgedrukte zin)

Het is ons diep verlangen dat wij de liefde en de kracht van God ervaren en verfrist en vernieuwd naar huis gaan. De vrucht van ons werk komt ook niet door onze kracht tot stand, maar door de bediening van de Heilige Geest. Wij zien vele voorgangers die vermoeid zijn, soms ook teleurgesteld. Zij verlangen naar groei en opwekking. Wij willen hen als bemoedigingsbeweging van predikanten en leiders graag een veilige plek bieden om te ontvangen van God.

Aandacht dus voor de bediening van de heilige Geest. Verlangen naar opwekking. Het zijn thema’s die me de laatste tijd (weer) sterk zijn gaan bezig houden. Dat komt ook omdat we op weg zijn naar Pinksteren. Pasen kan niet zonder Pinksteren.  De kerk van de opgestane Heer kan niet zonder het krachtige werk van de heilige Geest.

Waar ik nu benieuwd naar ben is of deze leiderschapsconferentie in september 2016 misschien een teken is van een nieuwe ‘golf’ van aandacht voor en verlangen naar het werk van de heilige Geest.

Hoe kijk jij daar tegenaan?