coververlangennaarhetgoedelevenVandaag begint er voor mij een studieverlof van drie weken. Veel van de beschikbare tijd hoop ik te besteden aan het schrijven van een nieuw boek met de titel: ‘Verlangen naar het goede leven. Samen lezen, samen delen, samen eten’. Dat is de thematiek waar we in het voorbije jaar in de Plantagekerk Zwolle bezig zijn geweest. Maar het was nog maar een begin. Er valt nog veel meer te ontdekken en te bezinnen rond dit gemeentethema.

Het schrijven van een boek daarover, zal hopelijk helpen om de thematiek van kerk-zijn nu nog beter in beeld te krijgen en om concrete stappen te zetten op weg naar een vernieuwende praktijk. Voor de uitgever (Boekencentrum Zoetermeer) schreef ik de volgende aanbiedingstekst:

Kerk zijn in de 21e eeuw. Hoe doen we dat? Dit boek kiest voor een vernieuwende insteek die tegelijk vertrouwd is omdat Woordverkondiging, Doop en Avondmaal er de basis van vormen.

Samen lezen – samen delen – samen eten: dat is de kern van kerk-zijn. En dat kan op alle mogelijke plaatsen en in alle mogelijke vormen gestalte krijgen. Heel praktisch. Dichtbij mensen. Dichtbij God.

Zo gaat dit boek samen met de lezer op zoek naar het goede leven waar we naar verlangen omdat Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid’ (Johannes 10:10).

Het boek zal de vorm krijgen van een collectie pittige, zoekende, blogpost-achtige hoofdstukken. Dus niet een al te uit-gewogen en uit-gedacht verhaal, maar meer een verzameling gedachten en ideeën, inspiraties en praktijken die allemaal een bijdrage willen leveren aan een vernieuwende manier van kerk-zijn rond de drie centrale praktijken van samen lezen, samen delen en samen eten.

Dit is ook de plek een lied door te geven dat door een gemeentelid van de Plantagekerk, Kees Smits, is geschreven ter ondersteuning van het thema:

Samen lezen, samen delen, samen eten
Melodie: Gereformeerd Kerkboek 167

1
Samen in de kerk van Jezus
willen wij Gods wegen gaan.
Zoals schapen in de kudde,
achter onze herder aan.

Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

2
Samen lezen, delen, eten.
God verandert ons totaal.
Als wij liefde krijgen, geven,
wordt het licht, leef je royaal.

Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

3
In gemeenschap met de ander
vult Gods liefde ons tekort.
Waar de Geest waait, gaan wij proeven
hoe het leven Heerlijk wordt.

Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

Kees Smits
bij Gemeentethema Plantagekerk Zwolle
december 2015