geestOp Facebook ontspon zich naar aanleiding van mijn vorige blogpost (‘De Geest vraagt geen aandacht voor zichzelf!’ Hoe kómen we daar toch bij?) een discussie over de tweeslag ‘Woord en Geest’. Een van de stellingen die naar voren kwam, was dat de tweeslag ‘Woord en Geest’ vooral als bedoeling heeft die twee zeer sterk op elkaar te betrekken en betrokken te houden: ‘de Geest is de Geest van het Woord en het Woord is het Woord van de Geest’.

Nu snap ik heel goed wat daarmee wordt bedoeld en ik deel het ook in hoge mate: maak de Geest nooit los van het Woord en maak het Woord nooit los van de Geest! Bijna klinkt het zo: wat God heeft samengevoegd, mag de mens niet scheiden.

Nu heb ik de (subjectieve) indruk dat wel eens gedacht wordt dat met het theologisch op orde hebben van de tweeslag ‘Woord en Geest’ we ook in de kerkelijke praktijk hier op een goede en bijbelse manier invulling aan geven. Sterker nog: ik heb de (subjectieve) indruk dat ik dat zelf ook wel eens denk: ‘Ik denk gezond evenwichtig over de tweeslag ‘Woord en Geest’ en dus doe ik in de praktijk bijbels recht aan het Woord en bijbels recht aan de Geest’.

Toch heb ik steeds meer het idee (noem het eventueel: een gevoel, een intuïtie) dat ik helemaal geen recht doe aan het veelzijdige werk van de de heilige Geest door dat werk bijna uitsluitend te benaderen via de tweeslag ‘Woord en Geest’. Volgens mij heeft de uitdrukking ‘Woord en Geest’ vooral de functie om op een bepaald terrein van de theologie een waarschuwingssignaal te zijn: ‘speelt Woord en Geest niet tegen elkaar uit!’ Mee eens! Maar ‘Woord en Geest’ is als bril om door te kijken volstrekt onvoldoende als we het werk van de heilige Geest in zijn totaliteit in beeld willen krijgen. We hebben ook een ‘relatief zelfstandige’ pneumatologie (leer van de heilige Geest) nodig.

Oftewel: ik wil in elk geval mezelf waarschuwen voor de gedachte: ‘Wie Woord zegt, zegt Geest’. En ook voor het omgekeerde: ‘Wie Geest zegt, zegt Woord’. Wie Geest zegt, moet namelijk nog veel meer zeggen dan alleen Woord:

Wie Geest zegt, zegt ook: ‘Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk’ (Joh 3:6).

Wie Geest zegt, zegt ook: ‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is (Joh. 3:8).

Wie Geest zegt, zegt ook: ‘Wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil’ (Rom. 8:5).

Wie Geest zegt, zegt ook: ‘U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met “Abba, Vader”‘ (Rom.8 :15)

Wie Geest zegt, zegt ook: ‘In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente’ (1 Kor. 12:7)

Wie Geest zegt, zegt ook: ‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie’ (1 Kor. 14:1).

Wie Geest zegt, zegt ook: ‘De letter doodt, maar de Geest maakt levend’ (2 Kor. 3:6)

Wie Geest zegt, zegt ook: ‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid'(2 Kor. 3:17).

Wie Geest zegt, zegt ook: ‘Wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet’ (Gal. 5:18).

Wie Geest zegt, zegt ook: ‘Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst’ (Gal. 5:25).

Wie Geest zegt, zegt ook: ‘Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest’ (1 Tes. 1:5)

Wie het werk van de Geest voluit in beeld wil krijgen en ervaren, kan niet volstaan met alleen maar zeggen: als we Woord en Geest maar bij elkaar houden. Wie Geest zegt, zegt Woord en nog veel meer.