levenvoordeanderIn de zomer verschijnt een nieuw boek van mijn hand: Leven voor de ander. Verlangen naar barmhartigheid. Uitgeverij Kok Utrecht maakt er weer iets heel moois van: een kleurrijk boek wordt het! De tekst op de achterkant luidt als volgt:

Jezus’ boodschap in twee woorden: wees barmhartig

Het door paus Franciscus uitgeroepen ‘Jaar van Barmhartigheid’ vormde de inspiratiebron voor dit nieuwe boek van Jos Douma.

Barmhartigheid, tederheid, genade, liefde, ontferming. Hier zijn we in het hart van het christelijke geloof. Hier klopt het hart van de Vader. Hier zien we het gelaat van Jezus Christus. Geïnspireerd door de oproep van paus Franciscus besloot Jos Douma een aantal overdenkingen te schrijven over Gods barmhartigheid.

Een eerste serie gaat over barmhartigheid als eigenschap van God en mensen. Een tweede over de veertien werken van barmhartigheid. Het boek begint met een inleiding over de thematiek van barmhartigheid en over de inspiratie die paus Franciscus christenen en alle mensen van goede wil geeft om zich te laten raken door Gods barmhartigheid en die barmhartigheid te gunnen aan ieder ander mens.

Hieronder kun je ook het voorwoord lezen.

Voorwoord

Het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van Barmhartigheid vormde voor mij de inspiratiebron voor het boek dat je nu in handen hebt.

Barmhartigheid, tederheid, genade, liefde, ontferming. Hier zijn we bij de kern van het christelijke geloof. Hier klopt het hart van de Vader. Hier zien we het gelaat van Jezus Christus.

Franciscus gelooft dat dit het tijdperk van barmhartigheid is. Hij noemt het zelfs: de kairos van barmhartigheid. En ik denk dat hij dat goed aanvoelt. En ik denk ook dat het nodig is dat niet alleen katholieke christenen maar ook protestantse en gereformeerde en evangelische christenen zich laten aanspreken door Gods barmhartigheid, zijn onovertroffen liefde die zo vol genade is.

Daarom besloot ik bij de start van het Jaar van Barmhartigheid op 8 december 2015 op de website waar ik vijf dagen per week een meditatie publiceer (www.tijdmetJezus.nl) een serie overdenkingen te schrijven over Gods barmhartigheid.

Het werden twee series. De eerste serie ging over barmhartigheid als eigenschap van God en mensen. De tweede serie over de veertien werken van barmhartigheid. In dit boek tref je deze series meditaties aan, beide met een korte toelichting vooraf. Het boek begint met een inleiding over de thematiek van barmhartigheid en over de inspiratie die paus Franciscus christenen en alle mensen van goede wil geeft om zich te laten raken door Gods barmhartigheid en die barmhartigheid te gunnen aan ieder ander mens.

‘Leven voor de ander.’ Dat werd de titel. Want barmhartigheid heeft de ander op het oog. Een barmhartige levensstijl is een manier van leven die steeds weer van binnenuit op zoek is naar het heil van de andere mens, de medemens, de naaste.

‘Verlangen naar barmhartigheid.’ Dat werd de ondertitel. Daarin klinkt ook door dat er nog veel te verlangen over blijft. We moeten erkennen dat we vaak nog helemaal niet zo barmhartig zijn als we zouden willen. Maar het verlangen naar barmhartigheid kan telkens weer worden aangeraakt en gevoed.

Ik hoop en bid dat de Geest van de Heer van barmhartigheid dit boek daarvoor gebruikt. Ik zie er naar uit dat je door de woorden heen iets van de barmhartigheid van God zult proeven én dat je, door de woorden echt te laten landen in je hart en je leven, zult groeien in barmhartigheid als levensstijl.

In Christus verbonden,

Jos Douma
Zwolle, lente 2016