Zondagmorgen 14 augustus 2016 preekte ik in de Zuiderhof en de Koningskerk in Zwolle-Zuid. Onderstaand gebed heb ik daar aangereikt als concreet hulpmiddel in het zich richten op het je laten leiden door de Geest.

Bid onderstaand gebed elke morgen. Houd dat zeven dagen vol. (Waarschijnlijk wil je er daarna mee verder blijven gaan.)

Hemelse Vader, u aanbid ik, Schepper en Onderhouder van het heelal. Heer Jezus, u aanbid ik, Redder en Heer van de wereld. Heilige Geest, u aanbid ik, Vernieuwer van het volk van God.

Glorie aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Hemelse Vader, ik bid dat ik vandaag leef in uw aanwezigheid en u meer en meer verheug. Heer Jezus, ik bid dat ik vandaag mijn kruis op me neem en u volg. Heilige Geest, ik bid dat u me vandaag vult met uzelf en dat u uw vrucht in mijn leven laat groeien: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Heilige, gezegende en glorievolle Drie-enige God, ontferm u over mij. Amen.

Download het gebed als pdf

Het bovenstaande gebed gaat terug op een gebed dat John Stott, een bekende bijbelleraar, dagelijks bad. Het is een gebed waarin het verlangen doorklinkt om zich te laten leiden door de aanwezigheid van God en om te groeien in de vrucht van de Geest.