Naar deze dag zie ik erg uit! Op vrijdag 6 oktober is het zover. Een inspiratiedag in de Abdij van Berne (Heeswijk) waar Dom Bernardus (abt van Koningshoeven) en ik zullen spreken over lectio divina en voor zullen gaan in enkele lectio divina oefeningen. In het kader van de betekenis van het Sola Scriptura van de Reformatie 500 jaar geleden.

Hieronder lees je alle informatie. Voor aanmelding kun je terecht op de site van Abdij van Berne.

Inspiratiedag Lectio Divina met Jos Douma en Dom Bernardus

Download de flyer

De vormende praktijk van de lectio divina brengt ons bij het hart van het christelijke leven: luisteren naar de stem van de Heer en verstaan wat de Geest wil zeggen. Niet de oecumene van overtuigingen (die kunnen nog steeds aanzienlijk verschillen), niet de oecumene van het hart (het gevoel, de goede bedoelingen, hoe mooi ook) maar de oecumene van een spirituele praktijk die vormend is, gericht op Christusgelijkvormigheid.

Vrijdag 6 oktober verdiepen we ons in het lezen van de Schrift als verbindende, vormende praktijk voor ‘slow en deep living’ waarin het klooster een lange traditie heeft en waar de kerk naar op zoek is: ‘slow church’, ‘deep church’… Het uitgangspunt van de dag is samen lezen, samen delen en samen eten. En samen bidden!

Dom Bernardus is abt van de trappisten van Koningshoeven, Jos Douma is predikant van de Plantagekerk in Zwolle, auteur en docent. Gastheer is Denis Hendrikx, abt van de abdij van Berne.

Datum: Vrijdag 6 oktober 2017
Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 53, 5473 AD Heeswijk
Aanvang: 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

Programma

10.00-12.00 uur
Openingstoespraak Abt Denis Hendrikx
Lectio Divina-moment
Toespraak Dom Bernardus -Lectio Divina in de monastieke traditie
Toespraak Dom Jos -Lectio Divina in de protestantse kerk
12.15-13.00 uur
Eucharistieviering
13.00-14.00 uur
Maaltijd en ontmoeting
14.00-15.15 uur
Lectio Divina oefening o.l.v. Dom Bernardus
Lectio Divina oefening o.l.v. ds. Jos
Afsluiting
15.15- 16.30 uur
Gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een glas Berne Abdijbier.

Entree: € 35,- (inclusief consumpties en lunch)
Aanmelden: U kunt plaatsen reserveren per e-mail op activiteiten@bernemedia.com
Betaling: Uw aanmelding is definitief na ontvangst van betaling van € 35,- pp op:
NL03 INGB 0001 0721 07 t.n.v. Uitgeverij Abdij van Berne Heeswijk o.v.v. Lectio Divina 6 oktober 2017