Onder de mooie titel ‘God laat nog altijd van zich horen’ staat vandaag op katholiek.nl een waarderende bespreking van het boekje dat Dom Bernardus (Abt van Koningshoeven) en ik samen hebben geschreven.

Uit deze bespreking hier het volgende:

Dit kleine en fijne boekje van 94 pagina’s is vlot geschreven met toegankelijke teksten. Het is inclusief her en der aansprekende foto’s en kent grofweg twee gedeelten. Het eerste deel heeft twee achtereenvolgende interviews door ds. Elsbeth Gruteke met de auteurs én twee inleidingen op lectio divina van ieders hand ― “reflecterende bijdragen” aldus het Voorwoord. Het tweede deel bestaat uit 14 praktische oefeningen in lectio divina, wederom verzorgd door de beide auteurs.

In de twee interviews vertellen de auteurs over hun eigen kennismaking met deze intensieve manier van Bijbellezen en hoe die zich geleidelijk aan heeft verdiept. Dit vertrek vanuit een meer persoonlijk verhaal is een goede aanzet tot de behandeling van dit onderwerp; lectio divina is, of het nu individueel of in een groep wordt beoefend, altijd “een intieme dialoog” (paus Benedictus XVI, aangehaald door Douma) met de in de tekst sprekende God. Douma spreekt over “denken dat in het hart komt”.

Opmerkelijk is dat beiden al relatief vroeg in hun leven kennis hebben gemaakt met de eerste sporen van lectio divina: Dom Bernardus als jonge misdienaar van een jaar of 11 in zijn parochie, ds. Bouma als jongeman tijdens zijn theologiestudie in Kampen, toen hij op het begrip meditatio stuitte. (Jeugd is natuurlijk geen voorwaarde voor een vruchtbare beoefening van lectio divina, haast ik me erbij te zeggen; je kunt er op elk moment van je leven mee beginnen.)

“Lectio divina heb ik pas echt leren kennen in het klooster, daar kreeg ik Bijbellezen volgens deze methode aangereikt.”(Dom Bernardus). Douma ging zich na zijn ontdekking steeds meer, zowel praktisch als studieus, met lectio divina bezighouden, zo vertelt hij.

(…)

Maar goed, laat duidelijk zijn dat deze paar kanttekeningen van me in de marge niets wegnemen van de grote waarde van dit kleine en fijne boek.

De hele recensie kun je hier lezen: ‘Lezen om te leven’. God laat nog altijd van zich horen.