“Tussen mijn puberteit en volwassenheid achtervolgde de Bergrede mij. Ik las boeken als die van Charles Seldon, ‘In His Steps’, en ik nam mij plechtig voor om te handelen ‘zoals Jezus zou handelen’ en dan las ik Matteüs 5 tot 7 om te weten hoe ik me moest gedragen.

Nu ik volwassen ben, is de door Bergrede veroorzaakte crisis nog steeds niet helemaal weg. Van tijd tot tijd probeer ik er weliswaar onderuit te komen door mijzelf voor te houden dat het retorische overdrijving is, maar toch, hoe meer ik Jezus bestudeer, des te meer ga ik beseffen dat wat hier gezegd wordt de kern van de boodschap behelst. Als ik dit onderwijs niet begrijp, zal ik ook Hem niet begrijpen.

Philip Yancey

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]