Gistermiddag was ik bij de opening van het nieuwe opleidingscentrum van Royal Mission. Een prachtig gebouw waarmee deze vernieuwingsbeweging de kerk van Nederland wil dienen door inspiratie, onderwijs en kerkopbouw. Zoals in het artikel in het ND staat: “Kort gezegd wil de organisatie kerkleden inspireren, scholen en trainen, zodat ze vervolgens in hun eigen kerkelijke gemeente vernieuwing kunnen brengen.”

Ik was uitgenodigd om bij de opening ook een woordje te spreken als vertegenwoordiger van de gereformeerde kerken. Dit heb ik ongeveer gezegd:

“WOORDEN. WERKEN. WONDEREN.” Daar ken ik Royal Mission van. Mijn wens voor de kerken in Nederland is er één die daar dichtbij zit. “WOORD. GEEST. STILTE.” Laat Gods Woord krachtig spreken! Laat Gods Geest krachtig werken! En laten we ons vervolgens ook meer dan we gewend zijn toevertrouwen aan het wonder van de stilte!
Psalm 46:10 – Wees stil en weet dat Ik God ben. 
Dat dit opleidingscentrum ook een oefenplaats voor de stilte mag zijn. Daarom wil ik graag samen met jullie 1 minuut stil zijn. De stilte wordt ingeleid door kloosterklokken. En die kloosterklokken halen ons straks weer op uit de stilte. Wees stil en weet dat Ik God ben.”

Impliciet was dit een pleidooi om dit onderwijscentrum een plek te laten worden waar niet alleen een meer charismatische spiritualiteit maar ook een contemplatieve spiritualiteit alle ruimte krijgt. Verrassend was het dat Willem Ouweneel de wens uitsprak dat na het Lucas-evangelie (‘bekeer u tot vergeving van zonden’ – klassiek gereformeerd) en naast het Marcus- en Matteüs-evangelie (‘Het koninkrijk is nabij, genees de zieken’ – het accent van Royal Mission) nu ook het Johannes-evangelie meer naar voren mag komen. Ik herinner me niet goed wat Ouweneel daar precies over zei (dat ga ik hem nog even weer vragen), maar zoveel is mij wel duidelijk: Johannes is van de vier evangeliën het meest contemplatief: ‘Blijf in Mij’.