‘Ik wil zo graag Bijbellezen. Maar steeds weer merk ik dat het me niet lukt. Dan zoek ik weer naar een nieuw begin.’ Herken je dat? Bijbellezen is voor elke christen een verlangen en brengt tegelijk ook steeds weer in verlegenheid. Hoe pak ik het aan?

Lectio divina is een manier van Bijbellezen die al velen geholpen heeft om opnieuw geïnspireerd te raken in het bezig zijn met Gods Woord. Het is een luisterende, biddende manier van het lezen van een Bijbeltekst, waarbij je erop vertrouwt dat de heilige Geest de woorden van de tekst in je hart tot klinken wil brengen voor jou persoonlijk. 

Deze lectio divina kent vier stappen: lezen (lectio), mediteren (meditatio), bidden (oratio), rusten in Gods aanwezigheid (contemplatio). Veel protestante christenen zijn deze manier van bijbellezen aan het ontdekken, ook omdat ‘lectio divina’ helpt om los te komen van een al te rationele en verstandelijke manier van omgaan met de bijbel.

Begin februari 2020 verscheen er opnieuw een boek rond de lectio divina. Vorig jaar werkten 17 auteurs samen in het boek ‘Samen luisteren in de stilte. Lectio divina en 40 oefeningen’. Nu zijn er opnieuw tien auteurs die meewerkten aan een vervolg: ‘Kijken en luisteren naar Jezus. 40 keer lectio divina’. De 40 lectio divina-oefeningen in dit boek zijn geschreven rond teksten uit de evangeliën. Steeds is Jezus in beeld en aan het Woord. Want Jezus is in eigen persoon het Woord en Hij wil in jouw leven tot spreken komen.

Het nieuwe boek verscheen in de ‘Maand van de Bijbel’ die liep van 24 januari tot 14 februari. Een prachtig moment dus om je opnieuw op het spoor te laten zetten van persoonlijk en ook samen met anderen de Bijbel open doen om Gods stem te verstaan. En in de veertigdagentijd die op woensdag 26 februari begint kun je op 40 plaatsen in Nederland terecht om samen met anderen te oefenen in deze biddende manier van Bijbellezen. Meer daarover vind je op: www.contemplatio.nl

Hopelijk dat dit boek opnieuw een bijdrage zal zijn aan een groeiende beweging van mensen van goede wil die de lectio divina ontdekken en omarmen als de ruimte waar God tot spreken komt, door Zijn Woord en Geest, met het oog op groei in Christusgelijkvormigheid.