In een vorige blog heb ik al wat meer toelichting gegeven bij de drieslag aan de hand waarvan ik een Inspiratietraject gestart ben: Jezus zien, Jezus ademen, Jezus leven.

In die blogpost introduceerde ik de drieslag als volgt:

  • Jezus zien gaat over Jezus leren kennen, ook door meer over hem te weten te komen, door bezig te zijn met het evangelie en op veel andere manieren.
  • Jezus ademen gaat over verbinding met Jezus op hartsniveau, met heel je ziel en lichaam, van binnenuit, in een persoonlijke (en gezamenlijke) relatie met hem als Heer.
  • Jezus leven gaat over het volgen van Jezus in de dagelijkse praktijk, als we mensen ontmoeten, taken vervullen, op ons werk zijn en in ons gezin.

In het vervolg van deze blog sta ik verder stil bij Jezus ademen en Jezus leven.

Jezus ademen

Waar komt die uitdrukking vandaan. Dan moet ik eerst even terug naar een preek die ik vlak voor de zomervakantie hield over de Naam van God zoals we die tegenkomen in de Psalmen. Ik zei daar toen over:

Zoek de HEER: stop overal waar je de naam HEER lees (JHWH, Jaahweeh) even met lezen om te ademen. Want die naam JHWH is een uitnodiging om op Adem te komen in zijn levende, lichte en liefdevolle Aanwezigheid. Een Joodse rabbi vertelde eens dat je bij het zeggen van de onuitsprekelijke Naam niet de kans krijgt om je lippen gesloten te houden. Wie Jaahweeh zegt, langzaam, ademend, ervaart dat het ademen ruimte geeft. God, JHWH is Adem en Ruimte. Hij is onze AdemRuimte.

Deze gedachte heb ik allereerst in mijn achterhoofd als ik spreek over Jezus ademen: een heel fysiek gebeuren, waarbij ik de naam Jezus (of Jaahweeh) in gedachten uitspreek op het ritme van mijn ademhaling. Ik denk hier ook aan de praktijk van het Jezusgebed: op het ritme van je adem bidden (inademen:) Heer Jezus Christus Zoon van God (uitademen:) ontferm U over mij.

Ademen staat tegelijk ook voor de werkzaamheid van de heilige Geest die de Adem van God wordt genoemd. En ik denk aan Jezus en aan wat er over hem gezegd wordt vlak na zijn opstanding als hij zijn leerlingen weer ontmoet (Johannes 20:21-22)

Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’

Met ‘Jezus ademen’ doel ik dus op spiritualiteit: een leven dat van binnenuit gekleurd wordt door de aanwezigheid van Jezus zelf als Heer. Waar ‘Jezus zien’ meer gaat over wie Jezus is, een theologie van Jezus (of een christologie, die sterk denkt vanuit de glorie van Christus), daar gaat ‘Jezus ademen’ meer over spiritueel leven met Jezus, over een spirituele en fysieke verbinding met zijn aanwezigheid, waarbij gebed, stilte en meditatie een belangrijke rol spelen. In de loop van het Inspiratietraject gaat dat nog wel verder worden uitgewerkt en toegelicht.

Jezus leven

Toen een paar jaar geleden een nieuw boek van Henk Stoorvogel verscheen, moest ik even wennen aan de titel: ‘Jezus leven. Volgen in het ritme van de rabbi’. Met name dat ‘Jezus leven’ werkte wat vervreemdend. Moest dat niet zijn: ‘Leven als Jezus’? Of: ‘Leven met Jezus’?

Maar ik vond het al snel een prachtige greep: ‘Jezus leven’. Het leven van Jezus leven. Wie die het leven leven als het leven van Jezus. In de toelichting bij het boek staat:

Het is een oproep tot het leven van een ‘Jezus Leven’. Hoe kunnen wij vandaag de dag vorm en inhoud geven aan de navolging van Jezus Christus? Met Henk Stoorvogel gaan we op zoek naar het hart van Jezus en de manier waarop we dat in ons eigen leven kunnen toepassen.

‘Jezus leven’ is wat mij betreft dus een heel korte en krachtige manier van zeggen voor wat we vaker noemen: Jezus volgen of leven als Jezus. En daar gaat het in dit derde element van de drieslag om: hoe wordt Jezus zichtbaar en ervaarbaar in en door ons alledaagse leven? Hoe wordt waar wat Paulus een keer zo onder woorden brengt: ‘Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij’ (Galaten 2:20)?

Inspiratietraject

Het Inspiratietraject is inmiddels van start gegaan (per zaterdag 15 augustus). Maar je kunt elk moment instappen en meedoen en meebewegen in het verlangen om (opnieuw) Jezus centraal te stellen in je leven en in de kerk.