Die vraag staat centraal komende zondag in een preek over de acht gelukkigprijzingen van Jezus. Aanleiding: onze samenleving staat bol van agressiviteit en frustratie. Denk aan de avondklokrellen. Maar ook aan het lontje dat korter is geworden omdat we toch wel wat klaar zijn met al die beperkende corona-maatregelen.

Wat heeft Jezus ons dan te zeggen? We luisteren naar de acht gelukkigprijzingen en ontdekken de weg die Jezus wijst: die van de geweldloosheid. Het zal gaan over geweldloze communicatie als hart het begin van de Bergede.

Uiterlijk zaterdag 6 februari zijn hier gespreksvragen te vinden voor bij de preek van komende zondag 7 februari.

Gespreksvragen

  1. Welke van de acht gelukkigprijzingen vind je de mooiste? Waarom?
  2. Welke van de acht gelukkigprijzingen vind je de moeilijkste? Waarom?
  3. “Het is een grote vergissing om te denken dat Jezus hier acht nieuwe geboden geeft waar wij ons aan moeten houden als we tenminste heilig willen leven. Het zijn geen geboden. Het zijn gelukkigprijzingen. En dat is heel wat anders. We zijn hier niet in de Sinaï-woestijn op de berg van de Tien Geboden van het Oude Testament, we zijn hier in de Meer van Galilea-oase op de berg van Zaligsprekingen van het Nieuwe Testament. Jezus zegt echt iets nieuws.” Wat vind je van deze gedachten?
  4. Je kunt deze acht uitspraken van Jezus ook ‘De Acht Zaligheden’ noemen. Wat roept die uitdrukking bij je op?
  5. Welke van de acht kernwaarden (ontleend aan de acht gelukkigprijzingen) zou jij de komende week speciaal tot je leidraad willen maken in je dagelijkse leven? 1 Nederigheid 2 Kwetsbaarheid 3 Zachtmoedigheid 4 Integriteit 5 Barmhartigheid 6 Zuiverheid 7 Vredelievendheid 8 Standvastigheid.