Klik een van onderstaande audiobestanden aan en neem zo tijd om de stilte (de kunst van het aandachtig aanwezig zijn in Gods aanwezigheid) te beoefenen.

Je hoort de instrumentale muziek van het Taizélied ‘Mon ame se repose’, gebaseerd op Psalm 62 vers 2:

“Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.”

Oefenruimtes

De School voor Spiritualiteit focust op onderwijs en oefening.

Als je wilt oefenen met de belangrijkste spirituele praktijken die aan bod komen in het onderwijs, kom je via de buttons hieronder in verschillende oefenruimtes terecht waar je geluidsbestanden vindt die je helpen bij je oefeningen.