NavolgingNuWaar de eer voor het starten van een weblog over Postmoderne Devotie aan Paul Abspoel toekomt, moet dat als het om de uitdrukking gaat gebeuren aan Mink de Vries. Hij vertaalde de ‘Navolging’ van Thomas a Kempis in taal voor jongeren. En nu verschijnt er in november bij Uitgeverij Kok (prima uitgeverij overigens) een publicatie met de titel: ‘Navolging NU. Postmoderne devotie’

In de najaarsaanbieding van Uitgeverij Kok staat de volgende aankondiging:

Een verrassende kijk op het religieuze landschap anno 2009. De tijd is rijp voor een nieuwe variant van de Moderne Devotie. Dwars door de kerkorganisaties heen. In de geest van de eerste christenen.

Onze individualistische tijd vraagt om een herbezinning op het geloof. Christenen van alle gezindten, van reformatorisch tot Rooms-katholiek en van evangelicaal tot vrijzinnig-protestant, gaan op zoek naar de oerbronnen van het christendom en vinden elkaar rond De navolging van Christus. Navolging Nu beschrijft en ondersteunt deze ontwikkeling met gedachten over basisvrijheid, nieuwe vormen van spiritualiteit, de verhouding van de verschillende kerken tot navolging, en de brug naar de samenleving. 

Ik ben buitengewoon benieuwd naar de inhoud van dit boek!

Intussen is het ook erg interessant om een kort, bondig en relevant antwoord te geven op de vraag: Wat zijn nu de kenmerkende elementen van de spiritualiteit van de Moderne Devotie die naar vandaag toe moeten worden vertaald en eigentijds en creatief moeten worden ‘hernomen’? Ik vond ergens deze typering van de Moderne Devotie:

…haar concentratie op Jezus Christus en haar ideaal om Hem na te volgen. Daartoe dient men dagelijks het evangelie te lezen en zich vertrouwd te maken met zijn doen en spreken, met zijn verhouding tot de Vader en de mensen, zijn omgaan met de bekoring en met het lijden. De menselijkheid van zijn bestaan vormt de door God gegeven toegang om het mysterie van zijn goddelijke Zoonschap te leren verstaan. Zich afvragen hoe Jezus gereageerd zou hebben op situaties waarin wij ons bevinden, zet ons op de christelijke weg van leven.

Lees ook wat het Titus Brandsma Instituut (Nijmegen) schrijft over het wetenschappelijk onderzoek dat daar al lange tijd plaats vindt naar de spirituele beweging van de Moderne Devotie: Onderzoek Moderne Devotie.