Komende zondag 7 november is uitgeroepen tot themazondag ‘Christen zijn op je werk’. In de Fonteinkerk ga ik dan ’s middags voor in een themadienst. Ik ben al een tijdje met de voorbereidingen bezig en merkte dat het nog niet zo eenvoudig was om grip op het thema te krijgen. Waar moet het eigenlijk overgaan? Over evangelisatie?

In de ingevulde vragenlijsten die ik heb teruggekregen werd ook regelmatig gesteld: ‘Moet het niet gewoon gaan over christen zijn? Je werk is toch niet een aparte afdeling van je leven?’

Inmiddels heb ik voor mezelf wat helderder gekregen dat het inderdaad nodig is om te expliciteren vanuit welk perspectief je naar het thema ‘Christen zijn op je werk’ kijkt. Ik zie vier perspectieven.

Een theologisch perspectief | Dan moet het gaan over zaken als cultuurmandaat en rentmeesterschap. En over Gods doel met ons dagelijks werk (onder andere dat we daardoor ook kunnen uitdelen aan mensen die minder hebben). Ook is het belangrijk om oog te hebben voor de eigen intrinsieke waarde van (betaalde) arbeid en er moet korte metten worden gemaakt met het onderscheid tussen een geestelijk beroep (dat hoger zou staan) en een seculier beroep.

Een spiritueel perspectief | Hier gaat het over Gods tegenwoordigheid ervaren op je werkplek, over God en geloof als inspiratiebron voor je dagelijkse arbeid, over de vrucht van de Geest als bron voor integriteit, over werken als vorm van navolging van Christus.

Een missionair perspectief | Hier komt ter sprake dat het vreemd genoemd mag worden dat kerken er zo weinig aandacht voor hebben dat de meeste natuurlijke contacten van gemeenteleden zich afspelen op het werk. Waarom altijd oproepen om missionaire relaties aan te gaan in de buurt van het kerkgebouw (de meeste gemeenteleden wonen daar nu eenmaal niet)? Waarom niet vooral gemeenteleden toerusten om hun werk bij uitstek de plek te laten zijn waar ze iets van Gods koninkrijk zichtbaar en ervaarbaar kunnen maken?

Een ethisch perspectief | Als christen word je op je werk geconfronteerd met vragen en situaties waarin je je graag als christen wilt opstellen. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je om met werken op zondag? Hoe ga je om met een verplichte cursus die een nogal new age achtige uitstraling heft? Hoe stel je je op in een arbeidsconflict? Hoe ga je ermee om als je baas vraagt het niet te nauw te nemen met bepaalde afspraken waaraan de overheid bedrijven wil houden? Hoe reageer je op veelvuldig vloeken op je werkplek?

Uiteraard is er wel wat overlap tussen deze perspectieven. Maar ze verhelderen denk ik ook de thematiek. Ik zal me zelf komende zondag met name op het spirituele perspectief richten. Maar ik hoop dat er een vervolg komt op deze ene themadienst, bijvoorbeeld in een paar inspiratieavonden waarop gemeenteleden met elkaar in heel gericht in gesprek gaan over ‘christen zijn op je werk’.