Er is in de kerken al jarenlang heel veel aandacht voor missionair gemeente zijn. Dat is prachtig, want dat is nodig. De kerk is er niet voor zichzelf maar om voor de wereld een teken te zijn van Gods koninkrijk. Maar de aandacht voor missionair gemeente zijn lijkt wel eens wat op gespannen voet te staan met de aandacht voor pastoraat in de gemeente. Een beetje scherp gezegd: het is een beetje sneu als je je (als predikant of kerkelijk werker) met intern gerichte pastoraat bezig houdt terwijl er daarbuiten een wereld vol mensen is die de boodschap van het evangelie nog moeten horen! Zo wordt pastoraat gemakkelijk vereenzelvigd met een naar binnen gekeerde gemeente en missionair kerk zijn met een naar buiten gerichte gemeente. Maar is dat terecht?

Ik zou de stelling wel aandurven dat pastoraat het beste paradigma biedt voor missionair gemeente zijn! De kerk die missionair wil zijn is de kerk die haar pastoraat opnieuw doordenkt en vorm en inhoud geeft.

Het boek ‘Total Church’ (waarover komende vrijdag en zaterdag een conferentie wordt gehouden, ter gelegenheid van de Nederlandse vertaling van dit boek over ‘A Radical Reshaping around Gospel and Community’) levert hierin een mooie bijdrage door ook een hoofdstuk over ‘Pastoral Care’ op te nemen. Dit citaat wijst een richting:

In the chapters on evangelism and discpleship we spoke of  “ordinary life with gospel intentionality.” It is the same with pastoral care. We often think of pastoral care simply as something that takes place in moments of crisis. But most pastoral care takes place in the context of ordinary life – as we eat together, wash up together, play in the park, walk along the road. (…) The parallel with evangelism is no accident, for the message we speak to believers is the same message we speak to unbelievers – the precious promises o the gospel with the corresponding call to faith and repentance. (137)

Zelf probeer ik pastoraat en missionair gemeente zijn dicht bij elkaar te houden door ze dezelfde definitie te geven: mensen bij Jezus brengen. Dát is heel erg pastoraal en ook heel erg missionair. Als we daarom nieuwe dingen willen leren over missionair gemeente zijn, is het buitengewoon verstandig om eens uit te proberen of het pastoraat, waar de (traditionele) kerk van oudsher vertrouwd mee is, te leren zien als een prachtig paradigma voor missionair zijn.

Hier valt dan veel te leren van Larry Crabb, auteur van boeken over verbondenheid, pastoraal, spirituele gemeenschap en de taal van de ziel als de taal van het pastoraat. Zijn grote passie staat onder woorden gebracht op www.newwayministries.org:

To ignite a revolution in relationships, a new way to live that explores the real battle in our souls and frees us to value intimacy with God more than blessings from God. It’s a new way that’s as old as the Bible. It’s what following Jesus is all about.

Als het in evangelisatie om relaties gaat – en dat wordt inmiddels alom erkend in allerlei missionaire publicaties – wat ligt er dan meer voor de hand om het pastoraat in de gemeente als uitgangspunt te nemen voor missionaire vernieuwing van de kerk?

Wat is pastoraat? Met de ogen van Jezus kijken naar de ander, met de oren van Jezus luisteren naar de ander, met het hart van Jezus de ander aanvaarden, en dit geloof hebben: God houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent, maar hij houdt zoveel van je dat hij je niet laat zoals je bent.