Na Pasen ga ik een prekenserie houden over de ‘vrucht van de Geest’. Nu al ben ik met de voorbereidingen daarvan bezig, vooral omdat ik deze serie wil gebruiken als een oefening in ‘inclusief preken’, dit ook in het kader van een zogenaamd ‘Missionair Inspiratietraject’ waarmee we in de Fonteinkerk vrij intensief bezig zijn. Inclusief preken is een manier van preken die zowel christenen als niet-christenen wil aanspreken. Tim Keller (Redeemer, Manhattan) is een bekende predikant die al jarenlang op deze manier preekt: ‘een goede preek ontmaskert zowel de gelovige als de niet-gelovige en confronteert hen beide met de gerechtigheid in Christus’.

Dat ik voor het thema van de ‘vrucht van de Geest’ kies is speciaal geïnspireerd door twee Amsterdamse voorgangers die allebei in een missionaire context werken. Beide preekten ze de voorbije periode een serie over het zelfde thema. Martijn Horsman (Stroom, Amsterdam) hield een serie met als titel (met een knipoog naar De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey): ‘De negen eigenschappen van een christen’. En Tim Vreugdenhil (Stadshartkerk, Amstelveen) hield een serie (is er zelfs nog mee bezig) over hetzelfde onderwerp maar dan met de titel: ‘Een kwestie van karakter‘.

Ik denk dat het kiezen van een titel als een mooie oefening in ‘inclusiviteit’ is: hoe kom je op een titel die voor zowel christenen als niet-christenen relevant en boeiend is en nieuwsgierigheid wekt? Het vinden van een titel voor de prekenserie ga ik trouwens niet in mijn eentje doen. Er komt binnenkort een brainstormuurtje in de Fonteinkerk waarvoor ik naast gemeenteleden ook een aantal zoekers en niet-christenen (die al iets met de Fonteinkerk hebben) uit het netwerk van enkele gemeenteleden uitnodig. En we gaan er in een kerkenraadsvergadering een half uurtje aan wijden omdat ook als kerkenraad een kleine oefening in inclusief denken te doen.

Intussen verdiep ik me uiteraard wel alvast in de thematiek van de ‘vrucht van de Geest’ (een Bijbelse uitdrukking die niet erg inclusief is). En dat brengt me al direct bij de kwestie van karaktervorming (wel heel inclusief): en heel belangrijk maar volgens mij erg onderbelicht thema in de kerk. Het heeft alles te maken met discipelschap. Twee boeken zijn in dit verband de moeite meer dan waard: ‘Geestelijk fit. Het belang van christelijke karaktervorming’ van Graham Tomlin en ‘After You Believe. Why Christian Character Matters’ van Tom Wright. Beide gaan over de vraag hoe in de christelijke kerk aan karaktervorming wordt gedaan.

Daar ligt natuurlijk ook een hele uitdaging: alleen preken over de ‘vrucht van de Geest’ leidt nog niet tot karaktervorming. Op zijn best leidt het tot meer inzicht over Gods bedoeling met ons leven en tot meer kennis over het wat en hoe van het ontwikkelen van een christelijk karakter en tot een groter verlangen om hier echt verder in te komen. Maar er is uiteraard ook oefening nodig. En de geloofsgemeenschap moet worden ingeschakeld om oefenplekken te creëren. Hoe dat moet, daar heb ik eigenlijk nog geen idee van.

In elk geval ben ik de komende maanden druk met de ‘vrucht van de Geest’ en vragen rond karaktervorming in de christelijke gemeente. En ik hoop eerlijk gezegd dat ik zelf in die periode wat meer liefde en vreugde en vrede, geduld en vriendelijkheid en goedheid, geloof en zachtmoedigheid en zelfbeheersing mag gaan opmerken in mijn leven. Ik reik hier alvast een gebed aan dat daarin kan helpen:

Jezus – uw liefde in mij!
Jezus – uw vreugde in mij!
Jezus – uw vrede in mij!
Jezus – uw geduld in mij!
Jezus – uw vriendelijkheid in mij!
Jezus – uw goedheid in mij!
Jezus – uw geloof in mij!
Jezus – uw zachtmoedigheid in mij!
Jezus – uw zelfbeheersing in mij!