De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!

Graag vier ik dat op deze weblog vandaag met een paar citaten van Tom Wright uit zijn prachtige boek ‘Verrast door hoop’ (blz. 259-261, het hoofdstuk met de titel “Nieuwe vormen voor de missie van de kerk (II):  de toekomst van het leven hier en nu”).

Hoe kunnen we nu leren leven als mensen die volledig wakker zijn, als paasmensen?

Pasen gaat over de wilde verrukking van Gods creatieve kracht; het past misschien niet erg bij ons, maar we zouden op z’n minst ‘halleluja’ moeten schreeuwen in plaats van mompelen.

Als Pasen iets niet is, dan is het wel esoterisch of etherisch. Het gaat over de echte Jezus die uit een echt graf komt en een begin maakt met Gods echte nieuwe schepping.

Voor mij is het absurd en totaal ongerechtvaardigd dat we veertig dagen van vasten kennen, erover nadenken wat dit betekent, preken over zelfverloochening, in ieder geval een beetje somber zijn, en dit alles tot een hoogtepunt laten komen in een Stille Week, die op haar beurt haar climax weer op Witte Donderdag en Goede Vrijdag vindt… waarna we na een wat merkwaardige Stille Zaterdag precies één dag nemen om Pasen te vieren.

De week na Pasen zou geen tijd moeten zijn waarin de predikanten een zucht van verlichting slaken en eindelijk op vakantie kunnen. Het zou een feestweek moeten zijn.

Is het gek dat mensen er moeite mee hebben om in de opstanding te geloven, als wij niet eens onze hoed in de lucht gooien? (…) Is het gek dat de wereld er nauwelijks iets van merkt, als Pasen maar op een enkele dag gevierd wordt na veertig dagen van vasten en somberheid?

De veertig dagen van Pasen tot Hemelvaart zou een tijd moeten zijn die de tijd vóór Pasen in evenwicht brengen, een tijd om iets nieuws op te pakken, iets dat gezond en vruchtbaar is, iets waarmee u naar buiten treedt en uzelf geeft. (…) Als u er echt voor gaat, dan kan het u laten ruiken aan nieuwe dingen, nieuwe hoop, nieuwe avonturen waarvan u nog niet eerder gedroomd heeft. Het kan een beetje Pasen die in uw binnenste geven. Het kan u helpen om op een totaal nieuwe manier wakker te worden. En dat is precies waar het met Pasen om draait.