Het voorbereiden van een preek over vrede (als onderdeel van de vrucht van de Geest) en het tegelijkertijd de timeline van twitter blijven volgen levert nieuwe gedachten op die leiden tot deze blogpost (een kleien achtergrondstudie bij de preek, zou je kunnen zeggen).

@eeuwigheid stelde deze vraag: “Lastige vraag aan mijn tweeps: wat zijn de waarden van de huidige generatie? #durftevragen”. @MarkMdeBoer reageerde: “Simplify your life – feel connected – live mindfully – spoil yourself. Volgens tijdschrift Flow…” En @eeuwigheid regaeerde daarop nog met: “@MarkMdeBoer BTW boeiend hoe de kerk op deze waarden zou kunnen reageren of aansluiten. Veel kerken werken nog met waarden van 20 jr terug.”

Een klein diepteonderzoekje op de site van FLOW (ik kende het tijdschrift nog niet) leverde deze informatie op: ‘Flow is een tijdschrift voor vrouwen die graag wat meer tijd voor zichzelf willen, die op zoek zijn naar authenticiteit en rust, die het leven net anders willen aanpakken en nuchtere en praktische oplossingen zoeken voor dat overvolle (maar leuke!) bestaan.’ Elke Flow heeft de volgende thema’s:

  • Live mindfully; kan het ook anders, dat leven?
  • Simplify your life; praktische oplossingen en handige tips.
  • Feel connected; familie, gezin, vrienden, maar ook de wereld.
  • Spoil yourself; jezelf verwennen met mooie producten.

Terug naar de vraag van @eeuwigheid (Jan Wolsheimer, voorganger van de CAMA-gemeente in Woerden): hoe kan de kerk op deze waarden reageren of aansluiten? Bij de eerste drie Flow-waarden zie ik al heel snel een aansluiting: ‘Live mindfully’ zou ik verbinden met de vernieuwing van je denken en met ‘de gedachten van Christus’ (1 Korintiërs 2:16); ‘Simplify your life’ zou ik verbinden met de monastieke waarde van de eenvoud en ook met een leven dat zich in alle eenvoud concentreert rondom Jezus en zijn boodschap van het koninkrijk (het goede leven, het verlangen van God, de vernieuwing); en ‘Feel connected’ zou ik verbinden met Jezus’ uitnodiging ‘Blijf in mij, dan blijf ik in jullie’ en met zijn oproep om elkaar lief te hebben. Ik vind het alleen vrij lastig om een evangelische vertaling te geven van ‘Spoil yourself’: deze waarde klinkt erg individualistisch en ik-gericht en staat daarmee nogal haaks op het evangelie waarin Jezus ons ook oproept om onszelf te verloochenen en ons kruis op ons te nemen.

En nu ook nog even terug naar de preek over vrede die ik aan het voorbereiden ben in de prekenserie over de vrucht van de Geest uit Galaten 5:22-23: Je bent een mooi mens… Hoe God je karakter vormt. Zou het Bijbelse begrip vrede (sjalom) niet grote kansen bieden als brugwoord tussen een cultuur die zich wil oefenen in mindfulness, simplicity en connecting en het evangelie van het koninkrijk (Gods verlangen voor een nieuwe wereld en een nieuwe mensheid)? Mindfulness: ‘Laat in uw hart de vrede van Christus heersen’ (Kolossenzen 3:15); Simplicity: ‘Hij is onze vrede’ (Efeziërs 2:15); Connecting: ‘Leef in vrede met elkaar’ (1 Tessalonicenzen 5:13).