In de twee vorige blogposts (eerste en tweede) heb ik iets gezegd over 2 Korintiërs 3 vers 18 als bron voor een spirituele vernieuwingsbeweging. Die tekst speelt al meerdere jaren een belangrijke rol in mijn leven. En ik ontdek steeds meer welke centrale belofte hier verwoord staat als het gaat om geestelijke vorming.

Nu zou ik zeker niet een spirituele beweging op gang willen zien komen die neerkomt terugtrekkende beweging: de binnenkamer in om er niet mer uit te komen. Maar wel wil ik heel graag een pleidooi voeren om bij alle missionaire beweging en concrete initiatieven in Nederland ook heel concreet te zijn als het gaat om spirituele vorming als basis en bron van zo’n beweging.

Wanneer wordt er (a la City to City) in Europa een meerdaags congres georganiseerd (met als titel  Heart tot Heart) over spirituele vorming en over het leiding geven aan nieuwe initiatieven om spirituele vorming daadwerkelijk hoog op de agenda van kerken en andere geloofsgemeenschappen te zetten?

Gelukkig zijn er al heel goede boeken beschikbaar. Speciaal denk ik dan aan het werk van Dallas Willard en van Graham Tomlin. Met name het boek Geestelijk fit. Het belang van christelijke karaktervorming biedt heel veel voor een verdere ontwikkeling van de spirituele dimensie van kerk zijn.

Nogmaals: ik voer geen exclusief pleidooi voor aandacht voor spiritualiteit en spirituele vorming. Want ik begrijp heel goed dat het gevaar daarvan kan zijn dat we de binnenkamer, waar we God ontmoeten en geraakt worden door zijn Geest, zo’n aantrekkelijke plek gaan vinden dat we er niet meer uit komen om de wereld in de te gaan, gedreven door de missie van God.

Daarom staat bij deze blog ook de afbeelding van de vier dimensies die alle vier even wezenlijk zijn voor kerk zijn vandaag. Voor alle vier de dimensie is structurele aandacht nodig, gepaard met concrete stappen. En in alle vier de dimensies gaat het uiteindelijk hierom: dat mensen gaan lijken op Jezus.