Er komt een Maand van het pastoraat. Waarom?

Omdat pastoraat zich vaak wat achter de schermen van de kerk afspeelt. En dat is ook goed. Pastoraat heeft alles te maken met persoonlijke ontmoetingen, hartelijke en oprechte aandacht voor de ander als unieke mens, liefdevolle zorg voor mensen die een moeilijk leven leiden, diepgaande contacten op zielsniveau.

Maar dit pastoraat is zo ongelooflijk wezenlijk voor kerk zijn! En daarom is het goed daar eens het licht op te laten vallen. Al jarenlang staat ‘de missionaire gemeente’ in de schijnwerpers van het kerkelijke leven. Dat werd ook wel eens tijd. Want veel kerkelijk leven was (is) naar binnen gekeerd geraakt. Het is meer dan goed, geheel in lijn met Gods missie, dat de kerk binnenste buiten gaat, op zoek naar de naaste die Christus nog niet kent.

Maar bij al die aandacht voor missionair zijn lijkt het er soms op dat de pastorale dimensie van de kerk niet zo belangrijk is. Pastoraal gemeente zijn wordt ook nogal eens uitgespeeld tegen missionair gemeente zijn. Een pastorale gemeente zou dan naar binnen gekeerd en een missionaire gemeente naar buiten gekeerd zijn. Dat is natuurlijk wel een beetje zwart-wit gesteld, maar niet helemaal los van de werkelijkheid.

Hoe het ook allemaal zij: temidden van alle aandacht voor missionair gemeente zijn, gemeentestichtingsplannen, pioniersplekken en het zoeken naar nieuwe theologische relevantie van het evangelie van het koninkrijk is het wel eens goed om een maand lang de focus te richten op het pastoraat. Heel gewoon omdat we Jezus kennen als Pastor (hij is de goede herder). Maar ook omdat we opnieuw of voor het eerst kunnen ontdekken hoe relevant en krachtig de pastorale dimensie van het kerk zijn is als we missionair gemeente willen zijn. Misschien moeten we zelfs zeggen dat het hart van een missionaire geloofsgemeenschap klopt in het pastoraat!

Een Maand van het pastoraat dus. Van 1 tot 30 september 2012. Vieren dat Jezus Pastor is. Genieten van alles wat er aan onderling pastoraat gebeurt in kerken. Hen die een speciale roeping hebben voor het pastoraat een hart onder de de riem steken en opnieuw inspireren. De missionaire kracht van een pastorale gemeente in beeld proberen te krijgen. Elkaar bemoedigen om elkaars herders te zijn.

Dat zijn allemaal wensen die ik heb voor de septembermaand in de Fonteinkerk in Haarlem. Maar het mag ook best een beetje breder. Heb je daar ideeën over? Laat ze hieronder achter!