Vandaag ben ik begonnen met een nieuwe weblog (naast deze weblog, die ook gewoon door gaat). Deze zal geheel gewijd zijn aan preken.

Ik zie preken als de corebusiness van mijn werk als voorganger en het lijkt me zinvol en inspirerend voor mezelf en voor bezoekers van de weblog om op het preken (in de zin van: de prediking als verschijnsel) én rond de preken (de concrete preken die ik voorbereid en houd) te reflecteren.

‘I Believe in Preaching.’ Onder die titel publiceerde John Stott al weer enige tijd geleden (1982) een boek over het preken (later ook verschenen onder de titel ‘Between Two Worlds’). Ik ben geneigd om daarmee in te stemmen: Ik geloof in preken.  Natuurlijk mislukken preken ook wel eens. Er wordt ook wel eens slechts gepreekt. Ik ontken ook niet dat veel kerkgangers teleurgesteld zijn in preken die ze horen. En ik weet ook wel dat er velen zijn die de preek als monologisch gebeuren niet meer van deze tijd vinden. Het zal allemaal best. Geklaagd wordt er altijd en vaak ook terecht.

En toch: I Believe in Preaching. En dat is de reden dat ik er veel aandacht aan wil besteden. Mijn overgang binnenkort naar een andere gemeente (van de Haarlemse Fonteinkerk naar de Zwolse Plantagekerk) biedt een mooi momentum om op dit punt ook eens iets nieuws te doen. Ik heb dus een weblog ‘Mijn PreekPlek’ in het leven geroepen waar ik redelijk frequent (minstens een aantal keren per week) iets hoop te schrijven over preken die ik aan het voorbereiden ben, over prekenseries en over preken in het algemeen.

‘Mijn PreekPlek’ zal ook de plaats zijn waar je in het vervolg terecht kunt als je een preek wilt naluisteren of de preeksamenvatting (met gespreksvragen) kunt downloaden. Hopelijk wordt het ook de plek waar dialoog op gang komt rond concrete preken vanuit het verlangen dat de preken daadwerkelijk landen in onze levens.

Welkom dus op: Mijn PreekPlek.

In de naam ‘PreekPlek’ mag je trouwens een allusie horen op de term ‘kerkplek’ die ik van Henk de Roest heb geleerd in zijn schitterende boek ‘Een huis voor de ziel‘. Daar schrijf ik binnenkort nog eens wat over op die andere weblog.