lenteLente je leven! Die slogan werd enkele jaren geleden verspreid via de website www.tijdvoorlente.nl.

Lente je leven betekent zoiets als: richt je op vernieuwing van je leven, een vernieuwing die je op ongedachte wijze in de schoot wordt geworpen zoals de lente elk jaar weer een verrassing is.

Lente je leven! Als je daarnaar verlangt is aandacht voor spiritualiteit een veelbelovende weg om te gaan. Een weg van nieuwe inspiratie, bezieling en bezinning.

Wat is spiritualiteit? Hoe kunnen teksten je spiritueel omvormen? Hoe kan spiritualiteit je tijd kleuren? Over deze vragen worden er in de maand juni drie lezingen gegeven in  Zwolle. Ze zijn georganiseerd door AKZ+ (kennisplein voor geloof, kerk en theologie, een samenwerking van TU Apeldoon, TU Kampen en GH Zwolle) en als locatie is gekozen voor de Plantagekerk aan de rand van de binnenstad van Zwolle, de kerk waar ik sinds kort predikant van ben.

Ben je benieuwd? Lijkt het je inspirerend? Heb je zin om kort voor de zomer alvast te beginnen met tot rust komen, stil worden, verdiepen? Maak dan nader kennis met deze lentelezingen en meld je aan. Voor leden van de Plantagekerk is er een heel mooie aanbieding!

NIEUW! Lentelezingen AKZ+

Heeft u juist in de lente wat tijd voor bezinning, als de vergaderingen afgelopen zijn en de avonden wat ruimer in hun jasje zitten? Maak dan ruimte voor die bezinning, voor nieuwe impulsen in uw geloofsbezinning.

Kom naar de lentelezingen van AKZ+!

Gereformeerden staan vooral bekend om hun vaardigheid in het verwoorden van hun geloof. In confessies, artikelen, preken en op allerlei andere plekken. Tegelijkertijd leeft er ook onder gereformeerden de behoefte en het verlangen te groeien in spiritualiteit, in het ervaren en delen van Gods aanwezigheid in ons leven. In deze AKZ+ lentelezingen wordt het thema ‘spiritualiteit’ op theologische maar ook zeer praktische wijze gedeeld door drie betrokken docenten.

Woensdag 5 juni –Een katholiek-gereformeerde spiritualiteit

Dr. Wim van Vlastuin, Docent systematische theologie Hersteld Hervormd Seminarie aan de VU

Spiritualiteit lijkt misschien iets van deze tijd, maar is zo oud als de kerk zelf. Altijd hebben gelovigen God gezocht en hun Godservaringen gedeeld. Dr. Wim van Vlastuin spreekt deze eerste avond over een katholiek-gereformeerde spiritualiteit; vanuit de overtuiging dat de christelijke kerk in haar algemeen nergens zo’n behoefte aan heeft als aan doorleefd geloof.

Op deze avond gaan we samen teksten lezen en bespreken uit de spirituele traditie van de christelijke kerk. We bespreken de geloofsbeleving in die teksten en zo fungeert het ook als een oefening in spiritualiteit voor onszelf.

Woensdag 12 juni – Tekst – bijbel lezen en spiritualiteit

Dr. Jos Douma, Voorganger GKv, docent spiritualiteit en homiletiek ETF Leuven, auteur

Voor christenen die hun spiritualiteit willen verdiepen, vormen Gods woorden in de Bijbel een belangrijke bron. Maar hoe lees je de Bijbel zo dat het tot een echt luisteren wordt? Hoe luister je zo dat de heilige Geest zijn vernieuwende werk in je leven kan doen?

De eeuwenoude traditie van Lectio Divina vormt een waardevolle handreiking voor een verdiepende en spirituele manier van Bijbellezen. In de kern bestaat deze leesmanier uit vier stappen: lezen, mediteren, bidden en aanschouwen. Tijdens de tweede avond van deze Lentelezingen leidt Jos Douma je in in de wereld van de Lectio Divina en zal er ook praktisch mee geoefend worden. Dat laatste gebeurt op zo´n manier dat je in staat zult zijn thuis met deze vorm van Bijbellezen verder te gaan.

Woensdag 19 juni – Tijd – onze dagelijkse werkelijkheid en spiritualiteit

Rick Timmermans, Journalist, schrijver van boeken rond spiritualiteit en de monastieke traditie

Maar misschien wil je ook wel eens even helemaal niets doen met je hoofd. Wil je dat het gewoon stil is om je en in je. Stil om te kunnen luisteren naar de stem van God. In de benedictijnse spiritualiteit is de stilte een van de middelen om de relatie met God te versterken. De stilte in het getijdengebed (zeven keer per dag), maar ook de stilte van de meditatie. In deze lezing staat Rick Timmermans stil bij de positie van stilte in het leven van monniken en vertaalt hij die naar het leven van alledag.

Na de stiltelezing begraven we onze eigen woorden en luisteren we naar die uit de Bijbel. De stilte waarover dan alleen nog gesproken is, krijgt nu volop aandacht in het avondgebed dat we samen bidden uit het boek Bid, luister, leef. Zo bidden we samen een einde aan deze serie lentelezingen.
Locatie, tijd en kosten

Plaats: Plantagekerk, Zwolle – Ter Pelkwijkstraat 17 (www.plantagekerk.nl)

Tijd: 19.30-22.00 uur (incl. pauze)

Kosten: € 90,- voor drie avonden, inclusief een reader met voorbereidingsmateriaal

Studenten: op vertoon van studentenpas € 45,- (of € 15,- per avond)

Leden van de Plantagekerk: betalen de helft van de prijs: € 15,- per avond (lees meer)

Informatie: neem contact op met de projectleider via informatie@akzplus.nl of 038-4471710.

Klik hier om je aan te melden