discipelschapalalarrycrabbIk heb er toch maar voor gekozen om in de afbeelding van Kerk 7.0 het woord spiritueel te laten vallen. Zelf ben ik wel gehecht aan de woorden spiritueel en spiritualiteit. Maar voor velen blijken die woorden toch wat vervreemding op te roepen. Daarom stap ik over op het bijvoeglijk naamwoord Geestelijk, steeds bewust met een hoofdletter geschreven.

Als het gaat over Geestelijke theologie gaat het over het goede nieuw van Jezus Christus dat de vrijheid brengt die hoort bij de Geest. Waar de Geest is, daar is vrijheid!

Als het gaat over Geestelijke vorming, gaat het over veranderingsprocessen waarin we de heilige Geest aan het werk zien. Geestelijke vorming is geen psychologie of veranderkunde, maar werkelijk het werk van de Geest die Heer is en levend maakt en Christus’ gestalte in ons tevoorschijn roept.

Als het gaat over Geestelijke gemeenschap gaat het niet over psychologische of sociologische vormen van verbondenheid in de gemeente en al helemaal niet over communicatieve tips en trucs die een dergelijke gemeenschap tot stand zouden moeten brengen. Het gaat over de Geest die waait tussen mensen, de Geest vanuit de kracht van Christus die in mij is levendmakend contact tot stand brengt met de diepste verlangens naar God die in de ander leven.

Als het gaat over Geestelijke missie gaat het over een door de Geest geleide presentie van christenen midden in het leven waardoor ze in staat zijn iets van Jezus te laten zien en ervaren.

Geestelijk dus. Pneumatikos is dat in de Griekse taal. Want Kerk 7.0 is de aanduiding van een pneumatische werkelijkheid. Een paar teksten uit het Nieuwe Testament waar het woord pneumatikos wordt gebruikt:

  • Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. (Romeinen 7:14)
  • Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. (1 Korintiërs 2:13-15)
  • Als wij geestelijke zaken onder u hebben gezaaid, is het dan te veel gevraagd dat we materiële zaken van u oogsten? (1 Korintiërs 9:11)
  • Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. (Galaten 6:1)
  • Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. (Efeziërs 1:3)