engelzwolle3Ja, die engel staat daar toch maar mooi. Op de Grote Markt in Zwolle. Vlak bij de Sint Michaelskerk. In het hart van de stad. Religie in het publieke domein.

Als je er voor open staat, zie je het: deze engel kijkt je uitnodigend én uitdagend aan. ‘Je bent een engel!’ Als we als christenen nadenken over onze plaats in de Zwolse samenleving, als we als kerk ons afvragen hoe we Jezus kunnen vertrouwen en volgen in ons dagelijkse leven in de stad Zwolle, dan kunnen we (fysiek of mentaal) naar de engel op de Grote Markt toe gaan om ons door hem te laten aankijken en aanspreken. Luister wat hij zegt: ‘Je bent een engel!’

Een engel brengt bescherming, een engel staat je bij als je onrecht wordt aangedaan, een engel houdt je gezelschap in je eenzaamheid, een engel herinnert je eraan dat er meer is tussen hemel en aarde.

De ‘lucide verschijning’ van de glazen engel staat symbool voor een diaconale spiritualiteit: een levensstijl van mensen die in de Geest van Jezus dienstbaar willen zijn aan medemensen in een samenleving vol onrecht, eenzaamheid en armoede.

Lees ter inspiratie deze tekst die een toelichting geeft bij het beeld (te vinden op: www.beeldeninzwolle.nl):

Aartsengel Michaël is beeldbepalend voor de geschiedenis van Zwolle. Niet voor niets staat de glazen gestalte vlakbij de Grote Kerk of Sint Michaëlskerk in het kloppende hart van de stad. Op één van de kleine torens van die kerk staat een bronssculptuur van een aanvliegende engel met getrokken zwaard. Ook dat is aartsengel Michaël. Het beeld van Lamers is in zekere zin een eigentijdse reactie op de historische voorganger.

Het zwaard is hem ontnomen en hij draagt moderne kleding. De nieuwe engel kijkt een beetje verlegen om zich heen, alsof hij zich niet goed raad weet met zijn omgeving en met de taferelen die zich op het plein afspelen. De tijden zijn veranderd. De ontheemde engel probeert zijn positie te bepalen in de nieuwe situatie en zijn weg te vinden in het hedendaagse tijdsgewricht.

De glazen engel slaat een brug tussen verleden en heden. Hij verbindt de geschiedenis van de plek met de actualiteit. De transparante verschijning benadrukt de kwetsbaarheid van de engelachtige gestalte en geeft aan dat de engel weliswaar op de moderne mens líjkt, maar tegelijk ook een staat van onthechting reflecteert. Stadspatroon Sint Michaël gedraagt zich als mens tussen de mensen, maar kan niet de indruk wegnemen dat hij toch anders is. Zijn lucide verschijning suggereert dat hij zomaar ineens gevlogen zou kunnen zijn.

Het ‘anachronistische’ beeld op de Grote Markt is een opmerkelijke blikvanger. De glassculptuur is laag voor laag opgebouwd met onderling verlijmde glasplaten. In korte tijd verwierf het veelbesproken beeld de status van een eyecatcher die veel voorbijgangers uitdaagt tot het inlassen tot een fotomoment. Wie zich niet bij de engel op de Grote Markt heeft laten fotograferen, is niet in Zwolle geweest.

Zaterdag 27 september vindt er om 14.00 uur een ontmoetingsbijeenkomst plaats rondom de engel. Hieronder lees je meer informatie:

AanEenEngelHeeftZwolleNietGenoeg