oefenenindiscipelschapVers van de pers: een nieuw boek over discipelschap! Een boek met een eigen stem in het voortgaande gesprek rond de vraag hoe christenen en kerken het volgen van Jezus praktisch kunnen maken.

Oefenen in discipelschap. De gemeente als groeiplaats van het goede leven‘. Dat is de mooie titel van het boek. Mooi vooral omdat er gesproken wordt over ‘het goede leven’, wat wellicht een toegankelijker uitdrukking is dan het begrip ‘discipelschap’. En het gaat ook om ‘oefenen’. In dat woord echoën twee andere boektitels na die ook een grote rol spelen in het gesprek over discipelschap en kerk zijn in de 21e eeuw: ‘Oefenruimte‘ van Sake Stoppels en ‘Oefenplaatsen‘ van Herman Paul en Bart Wallet.

Ik mocht de tekst van het boek al wat eerder lezen. Eén van de auteurs, Pieter Vos, ethicus aan de PThU in Amsterdam, is namelijk lid van de Plantagekerk in Zwolle, en zodoende kwamen we met elkaar in contact rond de thematiek van discipelschap en vormende praktijken. Het hoofdstuk dat hij geschreven heeft in dit boek gaat over ‘Christelijke deugden in de gemeente’. In dat hoofdstuk krijgt het pleidooi dat in de inleiding van het boek wordt gevoerd een stevige basis.

Dat pleidooi klinkt namelijk zo: laten we nu we in de kerk aan de ene kant (nog steeds) met moralisme en activisme te maken hebben en aan de andere kant een bepaalde ‘christelijke’ vrijblijvendheid zien een derde weg bewandelen, namelijk door aandacht te geven aan ‘deugden’ en ‘karakter’. Met de daarbij horende focus op ‘praktijken’. Vos geeft deze omschrijving van ‘praktijken’ (blz. 37):

Een ‘praktijk’ is een vorm van samenwerken met een bepaald doel dat door die praktijk wordt gerealiseerd. Een praktijk vindt plaats in een gemeenschap, met een zekere traditie. Door mee te doen aan een praktijk ontwikkel en verbeter je samen de deugden die nodig zijn om zo’n praktijk vorm te geven.

Dat klinkt misschien nog wat abstract, maar wees ervan verzekerd dat het een stuk concreter wordt (aan de hand van  de praktijk van gastvrijheid en de liturgie, en de deugden geduld en barmhartigheid) als je het hoofdstuk gaat lezen, en ook de rest van het boek.

Op de achterflap staat:

Discipelschap is niet iets om alleen over te (s)preken. Je moet het ook doen. Daarbij wil dit boek helpen, vooral bij de vraag hoe je als gehele gemeente kunt oefenen in het volgen van Jezus. Hoe kun je samen discipelschap leren?

En daar helpt het boek daadwerkelijk bij. Zelfs zo concreet dat we in de Plantagekerk, geïnspireerd door met name het hoofdstuk van Pieter Vos, een weg inslaan waarin we gaan oefenen in het goede leven aan de hand van deze drie praktijken: Samen lezen – Samen delen – Samen eten. Meer daarover kun je hier lezen: Discipelschap: van programma’s en projecten naar praktijken.

Ook de hoofdstukken van de andere auteurs (Ad de Bruijne, Hans Schaeffer en James Kennedy) zijn zeer de moeite waard!

Ik zeg: kopen dit boek, lezen, er je winst mee doen en ontdekken hoe je het gelezene en geleerde kunt integreren in je lokale gemeente, vanuit het gezamenlijk verlangen naar het goede leven in het spoor van Jezus.

En wie wil weten op welke wijze we er in de Plantagekerk in Zwolle mee aan de gang gaan, kan hier terecht: