tijdKomende zondagmiddag/avond zijn er weer drie Ichthusdiensten in Zwolle. In deze diensten werken de GKV’s, de NGK’s en de CGK samen om zo elkaar te zien en beter te leren kennen. Elke laatste zondag van de maand zijn er een leerdienst, een lofprijzingsdienst en een vesperdienst. De drie diensten hebben steeds hetzelfde thema. Deze keer is dat: Tijd. Ik hoop voor te gaan in de leerdienst, 16.30 uur in de Koningskerk.

Intro

We gaan samen lezen uit het boek Prediker. Daar vinden we een gedicht over de tijd. ‘Alles heeft zijn tijd’ staat er boven. Is dat zo? En geldt dat zowel voor liefde als voor haat? Zowel voor tederheid als voor terreur?

Hoe gaan we eigenlijk om met onze tijd? Velen zijn dagelijks bezig met ‘time-management’. Maar kunnen we dat wel: onze tijd managen? Zijn wij de tijd soms de baas?

Wees welkom in deze laatste gezamenlijke Ichthus-leerdienst die ons in een beetje een filosofische stemming zal brengen.

Liturgie Koningskerk 16.30 uur

 • Welkom
 • Gesproken votum, zegengroet, gesproken amen
 • Zingen: Psalm 90:1,2,3,8
 • Gebed
 • Lezen: Prediker 1:1-11 en 3:1-15 en 12:9-14
 • Zingen: Psalm 103:5,6,7 (Nieuwe Psalmberijming*)
 • Onderwijs ‘Alles heeft zijn tijd’
 • Zingen: Kerkboek Gezang 147:1,4 Maak muziek voor God de Vader
 • Interactief moment
 • Zingen: Liedboek Gezang 476:1,4,5 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
 • Dankzegging
 • Collecte
 • Zingen: Liedboek Gezang 429:1,2,3 Wie maar de goede God laat zorgen
 • Zegen
 • Zingen: Liedboek Gezang 456:3 Amen, amen, amen

* Psalm 103 Nieuwe Psalmberijming

5. Zoals een kind zich veilig weet geborgen
aan vaders hart, zo zal God voor ons zorgen.
De HERE kent de zijnen, groot en klein,
want Hij is zelf de schepper van het leven.
Zijn eigen adem heeft Hij ons gegeven.
Hij weet hoe kwetsbaar en hoe zwak wij zijn.

6. Het gras groeit kort – zo is ons broze leven.
De mens lijkt op een bloem: hij bloeit maar even.
Zijn schoonheid gaat verloren in de wind.
De droogte laat hem ongenadig lijden.
Hij knakt en sterft vroeg in het jaargetijde,
zodat men zelfs geen spoor meer van hem vindt.

7. Het leven telt slechts jaren, maanden, uren.
De trouw van God zal echter eeuwig duren
voor wie op Hem al zijn verwachting stelt.
Hij laat aan ieder kind dat wordt geboren
zijn wetten en verbondsbeloften horen.
Voortdurend wordt zijn liefde doorverteld.