cuMaar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

(Jezus in Johannes 10:10)

De laatste tijd vormen de woorden van Jezus die boven deze overdenking staan voor mij een belangrijke inspiratiebron. In ons gemeenteleven in de Plantagekerk Zwolle vormen ze het bijbelse motto voor het gemeentethema ‘Verlangen naar het goede leven’.

Want Jezus spreekt hier over zijn missie. ‘Ik ben gekomen om…’. Ik heb nog vaak de neiging om die zin zelf aan te vullen met ‘…om te sterven voor jullie zonden’. En hoe belangrijk dat ook is, het vormt toch niet meer dan een onderdeel van een veel groter plan. ‘Ik ben gekomen om het léven te geven.’ En dan gaat het over een leven dat betékenis heeft, leven dat tot bloei komt, leven dat stroomt zoals het is bedoeld. Jezus voegt er aan toe: ‘in al zijn volheid’. Het gaat er in het koninkrijk van God niet zuinig aan toe.

Inspiratiebron

Als we deze woorden indrinken, erover mediteren, ze diep door laten dringen in gedachten en verlangens, dan komen we met elkaar – aan alle kerkgrenzen voorbij – bij de kern. Léven. Het léven in al zijn volheid. Het léven dat sprankelt, dat mensen tot hun recht doet komen.

Laat christelijke politiek zo vooral ook deel uitmaken van een veel bredere christelijke beweging in Nederland. En laten we die beweging maar weer eens een ‘Jezus-beweging’ noemen, een beweging die haar bron vindt in deze woorden: ‘ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid.

Een beweging van barmhartigheid

Misschien is het goed om vandaag ook weer veelvuldig een woord te gaan gebruiken dat zo kenmerkend is voor wie die God van overvloed is: barmhartigheid. De levende God is een barmhartige Vader.

Nu is er in de Rooms-Katholieke Kerk net een Bijzonder Jubeljaar van Gods Barmhartigheid van start gegaan (op 8 december), afgekondigd door Paus Franciscus. Dat inspireert me sterke om daarin mee te gaan bewegen. Want Franciscus weet vanuit de barmhartigheid van God op een prachtige manier spiritualiteit en praktische aanwezigheid in de samenleving te verbinden. Lees even mee in de bul die hij schreef ter gelegenheid van dit Jaar van Barmhartigheid (met de titel: Misericordiae vultus – het gezicht van barmhartigheid’):

“Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader. Deze woorden vormen nagenoeg een samenvatting van het mysterie van het christelijk geloof” (nr. 1).

“Hoezeer verlang ik ernaar dat het aankomend jaar doordrenkt zal zijn van barmhartigheid, opdat wij erop uit kunnen gaan naar elke man en vrouw om de goedheid en de tederheid van God te bezorgen” (nr. 5).

Bewogen

Christen zijn en christelijke politiek bedrijven – hoe belangrijk is het om telkens weer bewogen te worden door de barmhartigheid van God en om die barmhartigheid zichtbaar en ervaarbaar te maken. Zo wordt er in deze wereld een spoor getrokken van het leven in al zijn volheid.

Jos Douma, voorganger van de Plantagekerk Zwolle

(Deze overdenking verscheen in het ChristenUnie-Magazine van december 2015)