ziedemens1Vanaf zondag 28 februari ga ik in vier diensten preken over Christus in zijn lijden. Ik laat me gedurende de voorbereidingen van deze diensten leiden door het appèl dat op me afkwam: ‘Ontwikkel een warme liefde voor Christus‘. Deze Christus is de Jezus die een weg van lijden ging.

Ik moet eerlijk zeggen dat de evangelieverhalen over het lijden (en sterven) van Jezus bij mijzelf niet de populairste zijn. Dat heeft voor mij in elk geval met het volgende te maken.

In mijn kerkelijke en spirituele opvoeding lag de focus zo sterk op schuld-en-genade en daarmee op het verzoenende werk van Christus in zijn lijden en sterven op Golgotha, dat Jezus als de Heer van het koninkrijk erg naar de marge was gedrongen. Hem daaruit ’terug veroveren’ staat voor mijn gevoel steeds weer wat op gespannen voet met opnieuw nadruk leggen op dat lijden en sterven, waartoe de veertigdagentijd, helemaal in de gereformeerde variant van ‘de lijdenstijd’, mij steeds weer oproept. Hoe voorkom ik dat ik, prekend over Jezus in zijn lijden, ’terugval’ in een schuld-en-genade-theologie die nauwelijks ruimte heeft voor een koninkrijksspiritualiteit?

Ik ervaar het dus als best lastig om te preken over scènes uit de evangelieverhalen over de lijdensweg van Jezus zonder terug te vallen in dat eenzijdige accent op schuld-en-genade als kern van het evangelie. Toch wil ik de uitdaging aangaan om vier keer te preken over ‘Christus in zijn lijden’ (om even de titel van een bekend werk van Klaas Schilder te gebruiken). Ik ga dat doen:

  1. aan de hand van passages uit het Marcus-evangelie;
  2. met gebruikmaking van vier schilderijen uit een serie kruiswegstaties van Sjef Hutschemakers;
  3. door steeds ook een verbinding te maken met de brief aan de Kolossenzen om zo hopelijk op verrassende verbindingen te komen tussen passages uit deze christocentrische brief enerzijds en het lijden van Jezus anderzijds;
  4. onder de titel ‘Zie de mens’ waardoor ik primair ook een focus kan liggen op menselijke zwakheid (eerder dan zondigheid) van zowel Jezus als van de mensen om hem heen (waaronder wijzelf);
  5. door als insteek steeds ook mee te laten resoneren dat appèl dat me deze veertigdagentijd begeleidt: ‘Ontwikkel een warme liefde voor Christus’.

ziedemens