Er komt een boek aan. Geschreven door een Zweed: Peter Halldorf. Het boek gaat over de heilige Geest. En het verschijnt in het Nederlands.

Over Peter Halldorf: “De Zweedse schrijver (1958) is voorganger in de Pinksterbeweging, met grote belangstelling voor de woestijnvaders en de oosterse orthodoxie. Deze interesse heeft ertoe geleid dat hij ‘pinkstermonnik’ genoemd wordt.

Ik heb al iets van het boek gelezen en het is enorm inspirerend, ik denk vooral vanwege de monastiek-contemplatieve toonzetting. Er komt een symposium rond de verschijning van de Nederlandse vertaling, op woensdag 25 april in Houten. Wil je er meer over weten? Ga naar: www.volvandegeest.nl.

Een alinea uit het voorwoord van het boek:

Maar bovenal is dit een boek over de persoon in wie de Heilige Geest door alle tijden heen het helderst heeft gestraald: de mens Jezus. In Jezus van Nazaret schuilt het antwoord op het geheim van de Geest. Dit geldt zowel voor het leven van de Kerk als voor het persoonlijke leven van een christen. In Hem vallen het contemplatieve en charismatische leven van de christelijke gemeente samen.